سخنان کوروش کبیر در مورد عشق، ایران و انسانیت

سخنان کوروش کبیر در مورد انسانیت

در این مطلب سخنان کوروش کبیر درباره موفقیت، ایران و ازدواج

بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی، کوروش دوم فرزند کمبوجیه و ماندانا بود که وی را کوروش کبیر (کوروش بزرگ) نامیدند. کوروش کبیر به مدت 30 سال بر مناطق وسیعی از قاره آسیا حکومت کرد. در ادامه این پست سخنان کوروش کبیر در مورد عشق، ایران و ازدواج را با شما به اشتراک می گذاریم. در پس این سخنان درس ها نهفته است که می توانید از آن به عنوان کپشن و استوری اینستا و حتی بیو واتساپ نیز استفاده کنید. پیشنهاد می شود که از جملات زیبا در انجیل و سخنان حضرت عیسی مسیح (ع) نیز بازدید نمایید.

بهترین سخنان کوروش کبیر

حتی اگر آسمان از زانوهایم کوتاهتر بود، زانو نمی زدم.

کورش کبیر

«سخنان کوروش بزرگ»

لذت انسان از همه چیزهای خوب دقیقاً به نسبت رنجی است که برای به دست آوردن آنها متحمل شده است.

کورش کبیر

——***—–

ما خودمان را با وجود ایراداتمان دوست داریم و باید دوستانمان را نیز به همین شکل دوست داشته باشیم.

کورش کبیر

«سخنان زیبا از کوروش کبیر»

ایجاز روح فرمان است. صحبت زیاد حاکی از ناامیدی از سوی رهبر است. کوتاه، قاطعانه و دقیق صحبت کنید، و خواسته‌های خود را با منطق طبیعی بیان کنید که هیچ کس نتواند اعتراض کند. سپس ادامه دهید.

کورش کبیر

——***—–

همه مردان ضعف های خود را دارند. و هر کس به دنبال دوستی بی نقص بگردد، هرگز آنچه را که می خواهد نخواهد یافت.

کورش کبیر

«سخنان زیبا از کوروش کبیر»

شما را نمی توان در گمنامی دفن کرد: شما در یک تئاتر بزرگ در معرض دید جهان هستید. اگر اعمال شما درست و خیرخواهانه است، مطمئن باشید که باعث افزایش قدرت و شادی شما خواهد شد.

کورش کبیر

——***—–

سخن کوروش به گبریاس که مخالف بود که کوروش در ابتدا به بابل حمله ببرد:

تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم. نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن است و سپس آنکه فتح هیچ گاه بسته به عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی است.

«سخن کوروش به گبریاس»

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

«سخنان کوروش کبیر در مورد عشق»

من کورش هخامنشی فرمان دارم که بر مردمان ملال نرود که ملال مردمان ملال من است و شادمانی مردمان شادمانی من.بگذارید هر کس به ایین خویش باشد.زنان را گرامی بدارید.فرودستان را در یابیدو هر کس به تکلم قبیله خویش سخن گوید.گسستن زنجیرها ارزوی من است.ما شب و شقاوت را خواهیم زدود و زندگی را ستایش خواهیم کرد.تا هست سرزمین من اسمانی باد.

——***—–

هنگامی که آبرادات نزد کوروش آمد تا بیان کند در خدمت کوروش است، کوروش اینچنین گفت:
من پیش کشی شما خواهم پذیرفت، لیک در این دم باید از نزد من رفته با همسر خود (پانته آ) شام خورش کنید…

«جملات کوروش کبیر»

اگر خواهیم که فرزندانمان نکو مردان باشند و آراسته به نیکی‌ها، چاره‌یی‌مان نیست جز آنکه نیک‌تر نمونه باشیم بهر ایشان. و چون فرزندان در برابر خویش جز نیکی نمی‌بینند، فرومایگی و پستی نمی‌شناسند و بسوی‌اش گام نمی‌نهند.
بهترین سخنان کوروش کبیر پادشاه هخامنشی
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

——***—–

فرمانروایی بر مردمان به شیوه ای نیک و والا بزرگ تر از هر کار دیگر است.

«سخنان کوروش بزرگ درباره عشق»

بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری هر دورنج است.
“پس اگر همفکر خود نیافتی مثل خدا تنها باش”

——***—–

ما این کشوران به بیداد نگشوده ایم، ما به ستم دست نیانداختیم بر دیگر کشوران و به زور نتاختیم بر آنها، که بر ما تاختند دیگران و ما به پدافند خویش ایستادیم.
کوروش کبیر

«بهترین جملات کوروش بزرگ»

من مردان گرفتار مهر بسیار دیده‌ام، که گریسته‌اند از رنج مهرشان، و بندگان آن کسان بوده‌اند که بر ایشان مهر داشته‌اند، گرچه پیش از آن که به مهری گرفتار آیند بندگی را زشت‌ترین اهریمنی‌ها می‌پنداشتند…

——***—–

راه دل ربودن و دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تند خویی ست که با تیمار و اندوه خواری‌های مهرورزانه است.
کوروش کبیر

«جملات کوروش بزرگ درباره ازدواج»

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار و خود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

——***—–

بیادتان می آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمی

محبت اوست پس ؛ محبت کنید چه به دوست

چه به دشمن!که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو

و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش

زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

راه دل ربودن و دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تند خویی ست که با تیمار و اندوه خواری‌های مهرورزانه است.

——***—–

من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند.

از بهترین سخنان و جملات کوروش کبیر

کوروش بزرگ به پسرانش می گوید: اگر شما دوستان می‌جویید که پشتیبان باشند شما را و پاس دارند اورنگ‌تان را، چه کس بیش از برادر درخور دوستی، که با شمایش یک پدر و یک مادر است؟

——***—–

ما این کشوران به بیداد نگشوده ایم، ما به ستم دست نیانداختیم بر دیگر کشوران و به زور نتاختیم بر آنها، که بر ما تاختند دیگران و ما به پدافند خویش ایستادیم

کوروش کبیر

از بهترین سخنان و جملات کوروش کبیر

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

——***—–

من برده داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.

«سخنان کوروش کبیر درباره خدا»

ای مرد من کوروش فرزند کمبوجیه ام، که امپراطوری آسیا را اساس نهادم و شهریار آسیا بودم. پس بر این مقبره رشک مبر.

——***—–

باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان به رنج و زحمتی که در تحصیل آن به کار برده است، بستگی و ارتباط دارد.

از بهترین سخنان و جملات کوروش کبیر

برماست که با تمام جهد و قوا، اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامیترین نعمت‌هاست، به دست آید و از غم و محنت‌های سخت، در امان باشیم.

پروفایل های مفهومی و سنگین جدید و بدون متن

 

از بهترین سخنان و جملات کوروش کبیر

جهان‌گیری کار عظیمی است اما جهان‌داری کاری بس عظیمتر است. به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ‌آوری است اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال است.

از بهترین سخنان و جملات کوروش کبیر

به عقیده من،‌ زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند، بلکه عاقبت‌اندیش و با تدبیر و پرکار باشد.

——***—–

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

از بهترین سخنان و جملات کوروش کبیر

مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

——***—–

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

از بهترین سخنان و جملات کوروش کبیر

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..
روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

——***—–

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

«سخنان زیبا از کوروش کبیر درباره خدا»

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها، یا به قدرت بیکرانت دستانم راتوانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

——***—–

دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.

«سخنان کوروش کبیر درباره ایران»

فرمانروا، به باور من باید که نشان تفاوت‌اش با مردمان نه در زندگانی آسوده و پر آرایه باشد که در پیش‌اندیشی‌ها باشد و در خِرَد و در شوق وی به کار…

——***—–

مردی از کوروش کبیر پرسید: چرا زنان شما حجاب ندارند؟!

کوروش کبیر فرمود: حجاب زنان ما پلک های مردان ماست.

«سخنان کوروش کبیر درباره حجاب»

هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

«سخنان کوروش بزرگ در مورد ایران»

عمر شما از زماني شروع مي شود که اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد.

——***—–

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.

«سخنان کوروش بزرگ در مورد انسانیت»

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.