تعبیر خواب پول (کاغذی و سکه)؛ راهنمای کامل از معبرین اسلامی و خارجی

دیدن پول در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب پول گرفتن از مرده، پیدا کردن پول، دزدیدن پول، گم کردن پول، سکه طلا، اسکناس، پول زیاد، ریختن پول روی سر و … را اینجا بخوانید.

دیدن پول در خواب نشانه چیست؟ اگر خواب ببینیم پول زیادی داریم، شخصی به ما پول می دهد، پول گم می کنیم، پیدا کردن پول، به کشی پول بخشیدن، پاره کردن اسکناس، دیدن سکه در خواب تعبیرش چیست؟ با مینویسم همراه باشید تا تعبیر خواب پول به صورت کامل را بخوانید.

تعبیر خواب پول چیست؟

به طور کلی پول نماد موفقیت است و از لحاظ روانشناسی تعبیر خواب پول این است که شما به موفقیت می رسید و مسیری که در آن قرار دارید شما را به هدف می رساند. اما در نظر معبرین اسلامی و غربی نظرات متفاوتی در مورد تعبیر خواب پول آمده است. در ادامه تعبیر خواب کامل پول از ابن سیرین، حضرت یوسف، امام صادق و معبرین غربی آورده شده است.

تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران و از مرده

تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران شامل تعبیر خواب پول گرفتن از معشوقه، تعبیر خواب پول گرفتن از سید، تعبیر خواب پول گرفتن از پدر مرده شبیه هم است:

در تعبیر خواب محمد ابن سیرین آمده است تعبیر خواب پول گرفتن به معنای تولد یک پسر است که به زودی خبرش را می شنوید. دانیال نبی معتقد است پول گرفتن در خواب حرف ناخوشایندی است که به زودی میشنوید. در تعبیر خواب امام صادق علیه السلام آمده تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران رسیدن به عزت و جاه می باشد.

ابراهیم کرمانی می گوید پول گرفتن در خواب تعبیرش این است که در واقعیت نیز پولی نصیب شما می شود.

منوچهر مطیعی دیدگاه متفاوتی دارد و می گوید تعبیر خواب پول گرفتن از کسی این است که در آینده توسط ان شخص برای شما دردسری به وجود می آید.

معبر غربی آنلی بیتون پول گرفتن از دیگران در خواب را نشانه نرسیدن به هدف ها می داند. او معتقد است تعبیر خواب پول گرفتن از مرده این است که زکات مال خود را پرداخت نکرده اید.

تعبیر خواب پول دادن به دیگران و شخص مرده

پول دادن به دیگران خوب است و باعث رفع غم و گرفتاری می شود. مطیعی تهرانی معتقد است پول دادن به دیگران در خواب به این معنی است که از جانب شما برای آن ها گرفتاری هایی ایجاد می شود.

تعبیر خواب پول از دیدگاه امام صادق (ع)

به تعبیر امام صادق دیدن پول در خواب بیانگر مفاهیم زیر است:

 • برآورده شدن خواسته ها
 • رسیدن به مقام رهبری
 • دوستی
 • فرزندان
 • مال اندوزی
 • فراخ شدن روزی
 • ایمن شدن
 • به مقام و منزلت رسیدن
 • کسب احترام و اقتدار

در تعبیر خواب پول از منظر امام صادق (ع) همچنین در مورد مقدار پولی که دیده اید نیز توضیح داده شده است:

پنج واحد پول به معنای نمازهای پنجگانه است. گرفتن یا دادن 4 واحد پول عزت و احترام است. اگر تعداد واحد پول زوج باشد تعبیر آن اخلاص در دین و علم پرسود است. اگر تعداد پول فرد باشد تعبیرش سستی در دین است. تعبیر خواب از دست دادن پول و همچنین تعبیر خواب دزدیده شدن پول این است که از غم و ناراحتی نجات پیدا می کنید.

تعبیر خواب پول اسکناس

تعبیر خواب پول کاغذی و سکه


تعبیر خواب پول انداختن در امامزاده مقاله تعبیر خواب امامزاده را بخوانید.

تعبیر خواب پول پیدا کردن

پیدا کردن پول در خواب به این معنی است که شما در برابر مشکلات و گرفتاری هایی که ممکن است برایتان پیش بیاید یا در حال حاضر پیش آمده مقاومت می کنید و از پس آن ها بر می آیید. تعبیر خواب پول پیدا کردن همچنین قدرت گرفتن و رها شدن از استرس است.

معبرین غربی معتقدند پیدا کردن پول در خواب به معنی رویارویی با مشکلات کوچک و قابل حل است اگر این پول را در خانه پیدا کنید و از دیدن آن متعجب شوید تعبیرش این است که مشکلات کوچکی در رابطه با زندگی خانوادگی خود خواهید داشت. اگر اینم پول را در محیط کار خود پیدا کنید مشکلات کوچکی در محیط کارتان تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب پیدا کردن سکه طلا این است که شما به توانایی در خودتان پی می برید که قبلا از آن بی اطلاع بوده اید.

تعبیر خواب پول گم کردن یا از دست دادن

اگر در خواب ببینید که پولی گم می کنید تعبیرش از دست دادن موقعیت، اعتماد به نفس یا جایگاهی است که دارید. گم کردن پول در خواب همچنین می تواند به معنی ایجاد گرفتاری هایی است که شما را با چالش روبرو می کند.

داشتن ضعف یا عدم داشتن اعتماد به نفس نیز می تواند دلیل روانشناسی دیدن خواب از دست دادن پول باشد.

تعبیر خواب پول زیاد

آینده ای درخشان و پر از موفقیت در انتظار شماست. برخی معبران معتقدند دیدن پول زیاد از نوع سکه چندان خوب نیست.

تعبیر خواب پول برنده شدن

شما خودتان را لایق رسیدن به بهترین ها می دانید. تعبیر خواب برنده شدن پول، داشتن اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی است که یا در حال حاضر آن را دارید و به آن افتخار می کنید و یا در آینده به آن می رسید.

تعبیر دیگر برنده شدن پول این است که به زودی خبر خوشی به شما می رسد مانند موفقیت شما در کاری یا رسیدن به دستاوردی که منتظرش بوده اید. اگر برنده شدن پول در قمار یا خلاف باشد تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب سکه و سکه طلا

منوچهر مطیعی می گوید دیدن سکه در خواب نشانه ناراحتی و رنج های کوچک و زودگذر است. اما دیدن سکه طلا در خواب نشانه خوبی است و در آینده به پول یا موقعیت مالی خوبی می رسید. دیدن خواب سکه طلا همچنین نماد استقلال و شایستگی است.

تعبیر خواب پول برای زن باردار

تعبیر خواب پول کاغذی برای زن باردار این است که زایمان راحتی خواهد داشت اگر زن باردار در خواب ببیند که پول پیدا کرده و از دیدن آن خوشحال است تعبیرش این است که فرزند صالحی به او داده خواهد شد.

تعبیر خواب پول پاشیدن

اگر در خواب ببینید که روی سر شما پول می ریزند تعبیرش خوب نیست. گرفتن شاباش در خواب نیز تعبیر خوبی ندارد و مفهوم ناراحتی دارد. تعبیر خواب پول ریختن روی سر می تواند ایجاد اختلافات جزئی بین شما و شریک کاری تان باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب پول شمردن

تعبیر خواب پول شمردن

اگر در خواب ببینید که مشغول پول شمردن هستید تعبیرش این است که نگران از دست دادن موقعیت خود هستید یا در مسائل مالی مستاصل شده اید و می ترسید پول کافی نداشته باشید.

تعبیر خواب دزدیدن پول

در موقعیتی قرار گرفته اید که ممکن است کارهای خطرناکی کنید شما نیا به کمک دارید و باید مراقب کارهایتان باشید. تعبیر دیگر دزدین پول توسط شما این است که در موقعیت متزلزلی از لحاظ عاطفی قرار دارید و از پذیرفته نشدن می ترسید.

تعبیر خواب پاره کردن پول

تعبیرش این استکه در آینده با مشکلات مالی روبرو خواهید شد. این خواب هشداری است که به شما می گوید حساب و کتاب پول هایتان را داشته باشید.

تعبیر خواب پول از دیدگاه ابن سیرین چیست؟

در دیدگاه ابن سیرین تعبیر خواب پول بسته به خصوصیات اخلاقی هر فرد متفاوت می باشد. در صورتی که شخصی در خواب پول کم ببیند یعنی حرفهای خوب و خوشحال کننده ای می شنود. یا آنکه در رابطه با شناخت خدا صحبت می کند، خصوصاً اگر پول سفید باشد.

اگر در خواب پول طلا ببینید معنی خواب شما این است که اجناس گران می شوند. اگر بیننده خواب رنگ درهم را سیاه ببیند و روی آن عکس صورت ‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی است. اگر ببیند درهم در ترازو دارد، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهد داشت.

تعبیر خواب پول از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

از دیدگاه اسماعیل بن اشعث دیدن پول در خواب خوب است و به دین داری و راه درست تعبیر می شود به شرط آن که روی پول ها عکس صورت نباشد.

اگر در خواب پولی را ببیند که در یک طرف آن نقش صورت و در طرف دیگر نام خدا نوشته شده باشد معنی خواب این است که اگر مسلمان است کافر می شود و اگر کافر است مسلمان می شود.

تعبیر خواب پول به روایت دانیال نبی 

اگر کسی در خواب بیش از چهار عدد دینار ببیند، یـعـنـی به اندازه دینار هایی که دیده‌ است مسئله ناخوشایندی برایش به وجود می آید، یا حرف تلخ و سنگینی می شنود و اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر می‌باشد.

تعبیر خواب پول از دیدگاه جابر مغربی

تعبیر خواب پول از دیدگاه جابر مغربی دو حالت دارد :

 • اگر کسی در خواب ببیند درهم به دست آورده‌، یـعـنـی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست آورد،
 • اگر ببینی یک درهم نقره داری، یعنی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

تعبیر خواب پول از دید معبران غربی

لیلا برایت ، آنلی بیتون و کارل گوستاو یونگ از معبران بزرگ غربی می باشند که در ادامه به شرح نظرات آنها در رابطه با تعبیر خواب پول می پردازیم.

تعبیر خواب اسکناس لیلا برایت

دیدن اسکناس‌های زیاد در خواب، نشان دهنده‌ی به خطر افتادن موقعیت مالی شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‌ی آن است که چیزی موقعیت شما را تهدید می‌کند.

دیدن پول در خواب، به این معنی است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید. دیدن پول خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید.

تعبیر خواب پول از دیدگاه آنلی بیتون 

تعبیر خواب پول از دیدگاه آنلی بیتون 

1. اگر کسی خواب دید به کسی پول می پردازد به این معنی است که آن فرد دچار بدبختی می شود.

2. اگر کسی خواب دید پول پیدا کرد به این معنی است که در مقابل نگرانی اندکی که برای وی پیش می آید شادمانی زیادی نصیب او می شود.

3. اگر کسی خواب دید که پول گم کرده به این معنا است که در محیط خانوادگی اش اوقات ناخوشایندی را تجربه می کند.

4. اگر کسی خواب دید که پول هایش را می شمارد به این معنی است که مقداری از پول هایش کم می شود و در پرداخت قسط هایش درمانده می شود.

5. اگر در خواب دید که از جایی پول دزدیده است به این معنی است که خواب ببینده در وضعیت خطرناکی قرار می گیرد که باید بیشتر مراقب اعمال خودش باشد.

6. اگر خواب دیدید که پول پس انداز می کند به این معنی است که آسایش و ثروت بدست می آورد.
اگر کسی خواب دید که در جستجوی مقداری پول است به این معنی است که شادمانی و خوشبختی به وی روی خوش نشان می دهد.

7. اگر کسی در خواب دید که مقداری پول پیدا کرده است و زنی جوان برای آن پول ها ادعای مالکیت می کند به این معنی است که در اثر مداخله یکی از دوستانش در کارهای او زیان و سختی زیادی می بیند.

8. تعبیر خواب پول خوردن به این معنی است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.

9. ارز خارجی و اسکناس دلار در خواب، به معنای پنهان کردن چیزی است. کار کردن با ارز خارجی نشانه‌ی پیشرفت در کارها است.

10. اگر در خواب پول پیدا کنید، به این معنی است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
اگر در خواب پول خرد پیدا کنید ، نشانه پیشرفت، امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است.

11. تعبیر خواب به دست آوردن پول فراوان می تواند ناکامی در عشق باشد.

12. اگر در خواب ببینید که دیگران پول فراوانی بدست آورده اند بدانم معناست که آنها در عشق ناکام می مانند.

13. تعبیر خواب بهره مندی از یک منفعت مالی می تواند به معنای یک مصیبت در بیداری باشد.

14. و اگر در خواب ببینید که می خواهی با حقه و فریب پول بدست می آورید به این معناست که شما یک رفاقت بزرگ در حقیقت دارید.

15. تعبیر خواب پول درآوردن از راه مشکوک می تواند به معنای بهبودی از یک بیماری باشد.

16. اگر در خواب دیدید که پولی قرض می دهید یعنی فوراً احتیاج به پول پیدا می کنید. و اگر پول قرض می کنید معنی آن ناکامی است.

17. تعبیر نداشتن پول کافی در خواب ، احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد در بیداری می باشد.

18. اگر در خواب دیدید که از مرده ای پول می گیرید یعنی زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید.

19. تعبیر خواب پول خوردن به این معنی است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.