جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت
جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت

در این مطلب “جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت در کار و تحصیل (فارسی و انگلیسی)” را در اختیار شما قرار داده ایم.

از جمله مواردی که برای رسیدن به موفقیت لازم داریم باور، انگیزه و پشتکار است. شما می توانید با خواندن و نوشتن جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت انگیزه خود را حفظ نمایید و آرام و پیوسته به سمت موفقیت حرکت کنید. بهتر است دست به کار شوید و برنامه ریزی کنید و برای خود هدف گذاری نمایید تا با عمل به برنامه هایتان به موفقیت دست یابید. برای داشتن انگیزه می توانید جملات زیبا درباره برد و باخت به همراه سخن بزرگان درباره شکست و پیروزی را نیز بخوانید.

جملات انگیزشی برای موفقیت تحصیلی

30 جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت کاری و تحصیلی

“.I have the knowledge to make smart decisions for myself”
“من دانش تصمیم گیری هوشمندانه برای خودم را دارم.”

“.I have all that I need to make today a great day”
“من تمام آنچه را که برای تبدیل امروز به یک روز عالی لازم دارم را دارم”

“.I am, and always will be, enough”
“من هستم و همیشه خواهم بود”.

*جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت تحصیلی*

“.I acknowledge my own self-worth – my confidence is rising”
“من به ارزشمندی خودم اعتراف می کنم – اعتماد به نفس من در حال افزایش است.

“.I let go of any negative feelings about myself or my life, and accept all that is good”
“من احساسات منفی نسبت به خودم یا زندگی ام را کنار می گذارم و همه خوبی ها را می پذیرم.”

 “I always attract only the best of circumstances and I have the best positive people in my life”
“.من همیشه فقط بهترین شرایط را جذب می کنم و بهترین افراد مثبت را در زندگی خود دارم.”

*جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت کاری*

“.I am courageous. I am willing to act and face my fears”
“من شجاع هستم. من مایلم عمل کنم و با ترس خود روبرو شوم. “

“.I have unlimited power”
“من قدرت نامحدود دارم.”

*جملات تاکیدی مثبت برای کسب موفقیت در زنگی*

جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت“.I am a powerful creator. I create the life I want and enjoy it”
“من یک خالق قدرتمند هستم. من زندگی دلخواه خود را ایجاد می کنم و از آن لذت می برم. “

 “.Every day I discover interesting and exciting new paths to pursue”
“هر روز مسیرهای جدید جالب و مهیجی را برای پیگیری می یابم.”

“.I trust my intuition and I always make wise decisions”
“من به حسم اعتماد دارم و همیشه تصمیمات عاقلانه ای می گیرم.”

*عبارت تاکیدی موفقیت شغلی و تحصیلی*

 “.I am focused on my goals and feel passionate about my work”
“من روی اهدافم متمرکز هستم و نسبت به کارم احساس اشتیاق می کنم.”

“.I work well under pressure and always feel motivated”
“من تحت فشار خوب کار می کنم و همیشه احساس انگیزه می کنم.”

“.I am living to my full potential”
“من با تمام توانم زندگی می کنم.”

***جملات تاکیدی مثبت برای رسیدن به موفقیت***

 “.I have everything I need to face any obstacles that come”
“من برای مقابله با موانع پیش رو هر آنچه لازم دارم را دارم”.

“.I have the power to create all the success and prosperity I desire”
“من قدرت ایجاد همه موفقیت و رفاه مورد نظرم را دارم.”

 “I can let go of old, negative beliefs that have stood in the way of my success”
“من می توانم عقاید قدیمی و منفی را که مانع موفقیت من شده اند ، رها کنم”

جملات و متن زیبا در مورد زندگی (جدید، زیبا و دلنشین) 

 “.The universe is filled with endless opportunities for my career”
“جهان مملو از فرصتهای بی پایان برای حرفه من است.”

 “I am surrounded by supportive, positive people who believe in me and want to see my succeed”
“من توسط افراد حامی و مثبت احاطه شده ام که به من ایمان دارند و می خواهند موفقیت من را ببینند”

جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت انگلیسی با ترجمه“.I will be open-minded and always eager to explore new avenues to success”
“من ذهن آزاد خواهم داشت و همیشه مشتاق کشف راه های جدید موفقیت خواهم بود.”

“.As I take on new challenges I feel calm, confident, and powerful”
“وقتی چالش های جدیدی را پیش می گیرم ، احساس آرامش ، اعتماد به نفس و قدرت می کنم.”

 “.I will celebrate each goal I accomplish with gratitude and joy”
“من هر هدفی را که به دست آورم با سپاس و شادی جشن می گیرم.”

*جملات مثبت تاکیدی برای رسیدن به موفقیت شغلی*

“.I choose to think positively and create a wonderful and successful life for myself”
“من تصمیم می گیرم مثبت فکر کنم و زندگی شگفت انگیز و موفقی برای خودم ایجاد کنم.”

 “.I am grateful that my life is so happy and successful”
“من سپاسگزارم که زندگی من بسیار شاد و موفق است.”

 “.I can never fail, for everything that happens contributes to me being better”
“من هرگز نمی توانم شکست بخورم ، زیرا هر اتفاقی که می افتد به بهتر شدن من کمک می کند.”

*جملات تاکیدی مثبت برای رسیدن به موفقیت تحصیلی*

“.I am extremely passionate about constantly being better and more successful”
“من بسیار مشتاقم که دائماً بهتر و موفق تر باشم.”

“.I have the courage to create positive change in my life”
“من شجاعت ایجاد تغییر مثبت در زندگی خود را دارم.”

“.I acknowledge my own self-worth; my self-confidence is rising”
“من به ارزش شخصی خود اعتراف می کنم. اعتماد به نفس من در حال افزایش است. “

*جملات تاکیدی برای کسب موفقیت تحصیلی و شغلی*

“Others look up to me as a leader because of my confidence”
“دیگران به دلیل اعتماد به نفس من به عنوان یک رهبر نگاه می کنند”

“Every day I will become more confident, powerful, and successful”
“هر روز اعتماد به نفس ، قدرت و موفقیت بیشتری پیدا خواهم کرد”

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید