جمله کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه
جمله کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه

حس عشق و مقدسی که در درون هر انسانی وجود دارد ناشی از عشق سراسری به خداوند می باشد که در ذات بشریت نهاده است و از روح و زیبایی خود در ما دمیده است… اما زیبایی آن در متفاوت بودن تصویر ذهنی هر انسانی نسب به خدای متعال می باشد. ما به عنوان بنده ی او تنها میتوانیم زیبایی و عشق او را در جملات و کلماتی هر چند قاصر به تصویر بکشیم. اگر به دنبال جملات کوتاه انگلیسی درباره خداوند می گردید جای درستی آمده اید. در این پست جملات کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه را گردآوری کرده ایم.

جملات کوتاه انگلیسی درباره خدا با معنی

God is love, God proved his loved not by his need of us , but by his giving to us

خدا عشق است ، خدا عشق خود را نه با نیاز به ما، بلکه با دادن به ما ثابت کرد.

جمله کوتاه انگلیسی در مورد خدا

It is amazing – and significant – that God always does His work through a man

شگفت آور است – و قابل توجه – که خدا همیشه کار خود را از طریق یک بشر انجام می دهد.

 عکس نوشته و متن تشکر از خدا برای استوری و کپشن اینستاگرام

So as well as talking to God, you also need to listen

علاوه بر صحبت با خدا ، باید گوش دهید.

جملات کوتاه انگلیسی در مورد خدا

“I don’t stand for black man’s side, I don’t stand for white man’s side, I stand for God’s side”

“من برای طرف سیاه پوست نیستم ، من برای طرف سفید پوست نیستم ، من طرف خدا هستم.”

*******

The beauty of the character of God is that every one of His attributes complements each other

زیبایی شخصیت خدا این است که هر یک از صفات او مکمل یکدیگر هستند

 گالری زیبا از عکس پروفایل امید به خدا برای پروفایل تلگرام و استوری اینستا

جمله های کوتاه انگلیسی درباره خدا

God wants us to know that life is a series of beginnings, not endings. Just as graduations are not terminations, but commencements. Creation is an ongoing process, and when we create a perfect world where love and compassion are shared by all, suffering will cease.

خدا می خواهد ما بدانیم که زندگی یک سری شروع است ، نه پایان. همانطور که فارغ التحصیلی پایان کار نیست ، بلکه شروع کار است. آفرینش یک روند مداوم است ، و هنگامی که ما جهانی کامل ایجاد کنیم که در آن عشق و عطوفت بین همه تقسیم شود ، رنج ها متوقف خواهد شد

*******

Listen to God with a broken heart. His not only the doctor who mends it but also the father who wipes away the tears

 با قلب شکسته به حرف خدا گوش کن. نه تنها پزشکی که آن را ترمیم می کند بلکه پدری است که اشک را پاک می کند.

*******

God is the source of all power, and prayer is essential to experiencing His power in our lives

خدا منبع تمام قدرت هاست، و نماز به تجربه قدرت او در زندگی ما ضروری است.

 تعبیر خواب زیارت خانه خدا چیست؟ (از منابع معتبر دینی)

Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God’s handwriting

هرگز فرصت دیدن هر چیز زیبایی را از دست ندهید ، زیرا زیبایی دست خط خداست.

*******

Many times, the decisions we make affect and hurt your closest friends and family the most. I have a lot of regrets in that regard. But God has forgiven me, which I am very thankful for. It has enabled me to forgive myself and move forward one day at a time

بسیاری از اوقات ، تصمیماتی که می گیریم بیشترین تأثیر را روی نزدیک ترین دوستان و خانواده شما می گذارد. من از این نظر بسیار پشیمانم. اما خدا مرا بخشیده است ، که از آن بسیار سپاسگزارم. این باعث شده است که خودم را ببخشم و روزی یک باره جلو بروم

جمله کوتاه به انگلیسی درباره خدا

Our attitude toward God is completely determined by our mental picture of God

نگرش ما نسبت به خدا کاملاً با تصویر ذهنی ما از خدا تعیین می شود

متن شعر عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم+دکلمه شاعر

 Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don’t judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family

قوی باشید ، به آزادی و به خدا ایمان داشته باشید ، خود را دوست داشته باشید ، رابطه جنسی خود را درک کنید ، شوخ طبعی داشته باشید ، خودارضایی کنید ، مردم را بر اساس دین ، ​​رنگ یا عادت های جنسی آنها قضاوت نکنید ، زندگی و خانواده خود را دوست داشته باشید.

جملات کوتاه انگلیسی درباره ی خدا

In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you

به نام خدا ، لحظه ای متوقف شوید ، کار خود را متوقف کنید ، به اطراف خود نگاه کنید.

*******

Whenever I’m confused about something, I ask God to reveal the answers to my questions, and he does

هر وقت در مورد موضوعی گیج شدم ، از خدا می خواهم که پاسخ سوالاتم را فاش کند و او این کار را می کند.

جمله زیبا و کوتاه انگلیسی درباره خدا

Woman is a ray of God. She is not that earthly beloved: she is creative, not created

زن پرتوی خداست. او آنقدر محبوب زمینی نیست: خلاق است، خلق نشده است.

*******

Listen to God and do what he say

به سخنان خدا گوش فرا دهید و آنچه را که او می گوید انجام دهید.

چند جمله ی کوتاه انگلیسی در مورد خدا همراه با معنی فارسی تقدیمتان شد امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید