حکم شرعی کاشت ناخن؛ کدام مرجع تقلید کاشت ناخن را قبول دارد؟

حکم شرعی کاشت ناخن برای وضو و غسل و روزه چیست؟ آیا خواندن نماز با وضوی جبیره صحیح است؟ نظر همه مراجع تقلید درباره احکام کاشت ناخن آورده شده است.

حکم کاشت ناخن برای نماز و روزه چیست؟ آیا این مطلب که بعد از کاشت ناخن می توان وضو و غسل جبیره انجام داد از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟ این مقاله در توضیح به این سوال که حکم شرعی کاشت ناخن چیست نوشته شده تا ببینیم نظر مراجع درباره کاشت ناخن چیست و کدام مرجع تقلید کاشت ناخن را قبول دارد؟

حکم شرعی کاشت ناخن از نظر مراجع

از نظر مراجع کاشت ناخن مصنوعی فی نفسه اشکال ندارد اما به 2 دلیل کاشت ناخن مجاز نیست:

1. اول اینکه اگر کاشت ناخن در عرف زینت محسوب سود باید از نامحرم پوشانده شود.

کاشت ناخن با فرض صدق زینت باید از نامحرم پوشیده شود. تشخیص زینت بودن یا نبود موکول به نظر عرف جامعه است.

استفتاء کتبی از دفتر آیت‌الله خامنه ای

2. کاشت ناخن در دست و پا مانعی برای رسیدن آب به بدن در هنگام وضو و غسل است و آن را باطل می کند.

طبق نظر اکثریت مراجع تقلید برای گرفتن وضو و خواندن نماز و انجام غسل باید موانع رسیدن آب به قسمت های لازم برای وضو و غسل (تمام بدن) برداشته شود. وضو و غسل جبیره تنها در صورت تنگی وقت نماز یا عدم دسترسی به آرایشگاه یا وسایل برداشتن ناخن کاشته شده یا هر حائل دیگر صحیح است و بعد از اینکه امکان برداشتن ناخن مصنوعی فراهم شود باید آن ها را برداشت و به عقیده برخی مراجع نمازهای خوانده شده باید قضا شوند. در ادامه در مورد حکم کاشت ناخن برای وضو و غسل و روزه از نظر مراجع تقیلد به صورت جداگانه بخوانید.

حکم کاشت ناخن برای جلوگیری از جویدن

پاسخ آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به سوال “آیا صرف ضرورت جلوگیری از عادت جویدن ناخن برای کاشت ناخن کافی است؟” :

خیر، مگر اينکه راه دیگری برای درمان نباشد و خود این کار موجب اذیت و آزار غیر قابل تحمل باشد.

حکم شرعی کاشت ناخن از منظر آیت الله سیستانی

غسل و وضو با ناخن کاشته شده صحیح نیست زیرا مانع از رسیدن آب می شود و کسی که ناخن مصنوعی کاشته باید آنها را برای غسل و وضو از بدن جدا کند و در صورت داشتن عسر و حرج باید نیت غسل و وضوی جبیره‌ای کند. و علاوه بر آن نیز باید تیمم نماید و اگر با علم به این مسئله از ناخن مصنوعی استفاده کرده باشد احتیاط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده را قضا کند.

حکم شرعی کاشت ناخن از نظر آیت الله خامنه ای

پرسش و پاسخ های زیر در مورد حکم شرعی ناخن کاشت توسط پایگاه اطلاع‌ رسانی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص چندین استفتاء منتشر شده است:

سوال اول: آیا جایز است کسی که کاشت ناخن برایش ضرورتی ندارد و به‌ دلیل عدم امکان یا ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن مصنوعی را بر نخواهد داشت، اقدام به کاشت ناخن کند؟

پاسخ: در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.

سوال دوم: کسی که ضرورتی برای کاشت ناخن نداشته اما ناخن مصنوعی کاشته چه وظیفه ای برای وضو یا غسل و نماز دارد؟

جواب: اگر برداشتن ناخن مصنوعی یا کاشت ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضو یا غسل جبیره‌ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

همچنین بخوانید: حکم شرعی کاشت مژه

حکم شرعی کاشت ناخن از نظر آیت الله وحید خراسانی

اگر در محل وضو یا مانعی چسبیده باشد که برداشتن آن ممکن نیست یا جدا کردن آن موجب حرج و سختی بسیار است بنابر احتیاط واجب باید هم وضو یا غسل جبیره‌ای گرفته و هم تیمم نماید و بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده را قضا کند.

حکم شرعی کاشت ناخن از نظر آیت الله صانعی

به نظر آیت الله صانعی، کاشتن ناخن مصنوعی برای خانم ها جایز است. اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، در صورتی که ممکن باشد در هنگام وضو و غسل ناخن مصنوعی را بردارد، اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا موجب حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد، می تواند وضو و غسل را به صورت جبیره ای انجام دهد. به این صورت که هنگام وضو و غسل، دست تر به نیت وضو یا غسل روی ناخن مصنوعی بکشد.

حکم شرعی کاشت ناخن از نظر آیت الله فاضل لنکرانی

سوال: آیا افرادی که به صورت مادرزادی ناخن ندارند می توانند ناخن بکارند و حکم شرعی کاشت ناخن برای چنین افرادی چیست؟

پاسخ: بر فرض حرمت اصل این عمل، چنانچه ضرورت عرفی در میان باشد، حرمت برطرف می‌‌ شود.

سوال: حکم شرعی خواندن نماز و انجام غسل با وضوی جبیره برای مدت طولانی چیست؟

پاسخ: در هر مرحله که بتواند برطرف کند و انجام ندهد کار حرامی انجام داده که باید توبه کند اما نماز و روزه اش با وضو و غسل جبیره صحیح است.

سوال: آیا اگر زنی به اجبار همسرش ناخن بکارد در حکم شرعی آن تأثیر دارد؟

پاسخ: خیر تأثیری ندارد و زوج حق اجبار زوجه را نسبت به این کار ندارد.

حکم کاشت ناخن از نظر آیت الله شبیری زنجانی

وقتی در اعضای وضو یا غسل مانعی چسبیده که برداشتنش ممکن نیست باید تیمم شود مگر این که مانع در اعضای تیمم باشد که در این حال باید به وظیفه جبیره عمل نمود.

کاشتن ناخن مصنوعی در صورت عدم ضرورت جائز نیست و چنانچه کسی ناخن مصنوعی بکارد و این ناخن قابل کندن نباشد یا کندن آن موجب سختی و مشکل شدید شود، باید برای نماز تیمم نماید و بنابر احتیاط مستحب وضوی جبیره‌ای نیز بگیرد.

حکم شرعی کاشت ناخن امام خمینی

در توضیح المسائل امام خمینی و در بخش شرط سیزدهم از شرایط وضو آمده که خواندن نماز با ناخن کاشته، اشکال ندارد؛ ولی وضو باید صحیح باشد زیرا وضو مقدمه نماز است و بدون وضو نمی شود نماز خواند. وضو با ناخن کاشت صحیح نیست در نتیجه نماز خواندن با چنین وضویی نیز درست نمی باشد. خانمی که ناخن کاشت دارد برای وضو گرفتن باید ناخن‌ ها را بردارد تا بتواند وضو بگیرد. اگر ناخن ها به طوری چسبیده که قابل برداشتن نیست یا با مشکلاتی همراه است، باید وضوی جبیره گرفته و با وضوی جبیره نمازش را بخواند. در این صورت، نمازش صحیح خواهد بود.

حکم شرعی کاشت ناخن مکارم شیرازی

وضو و غسل با ناخن کاشته شده باطل است زیرا مانع رسیدن آب به عضو می شود. کاشت ناخن در صورت ضرورت اشکال ندارد اما بعد از کاشت ناخن مصنوعی در صورت امکان برای وضو و غسل ناخن مصنوعی باید برداشته شود اما در صورتی که برداشتن ناخن مصنوعی ممکن نباشد یا جدا کردن آن موجب حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد باید وضو و غسل جبیره ای انجام داد.

حکم کاشت ناخن از نظر آیت الله بهجت

شخصى که اصلا ناخن ندارد و مى‌خواهد ناخن مصنوعى بکارد، آن ناخن جزو بدن او نمى‌شود، چون رشد و نمو ندارد و از اول چنین کاری جایز نیست، چون اضطرار ندارد. بعد از اینکه شخص ناخن کاشت وضو و غسل صحیح نیست. اگر این فعل در یکی از اوقات نماز انجام شود، ضایع نمودن امر واجب دانسته شده و اگر قبل از وقت نماز انجام شود، خلاف احتیاط خواهد بود؛ در صورت کاشتن ناخن اگر امکان خارج کردن آن ها نباشد برای وضو و غسل باید به شکل جبیره عمل شود.

حکم کاشت ناخن از نظر قرآن

حکم کاشت ناخن از نظر آیت‌الله صافی گلپایگانی

کاشت ناخن در صورتی که برای وضو و غسل نتوان آن را برداشت اشکال دارد. شخصی که ناخن کاشته شده دارد در صورت عدم امکان برداشت ناخن وضو و غسل جبیره ای و احتیاطا تیمم هم انجام دهد.

در چنین صورتی تیمم لازم و احتیاط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده قضا شود.

پاسخ: در مورد سؤال که چنین ناخنی قابل کندن نیست اگر ناخن مصنوعی در محل تیمم نباشد باید تیمم نماید و اگر در مواضع تیمم باشد باید هم وضو و غسل جبیره‌ای انجام داده و هم تیمم کند.

حکم کاشت ناخن از نظر آیت الله نوری همدانی

اصل کاشت ناخن ممنوعیت شرعی ندارد. اما کاشتن ناخن مصنوعی حائل است و مانع رسیدن آب به پوست می شود بنابراین وضو و غسل با ناخن کاشت شرعا اشکال دارد و هر مانعی باید قبل از وضو و غسل برطرف شود. اگر برداشت ناخن کاشته شده غیرممکن باشد یا مشق زیاد و غیر قابل تحمل داشته باشد باید غسل و وضو جبیره انجام شود.

اما با توجه به اینکه برداشت ناخن کاشت به راحتی ممکن است مسئله جبیره منتفی است. در فاصله زمانی که شخص اقدام به برداشت ناخن می‌کند، وضو و غسل به صورت جبیره (و در مواردی همراه با تیمم) انجام می‌ شود.

در پایان:

طبق نظر اکثریت علما و مراجع تقلید وضو و غسل با ناخن کاشت از آنجایی که مانع رسیدن آب به بدن می شود باطل است. شخصی که اقدام به کاشت ناخن کرده برای خواندن نماز در صورت تنگی وقت یا عدم دسترسی به آرایشگاه می تواند با وضوی جبیره ای نماز بخواند یا در صورت نیاز غسل جبیره انجام دهد و بنابر احتیاط واجب باید به همراه وضو و غسل جبیره تیمم نیز نماید و در اولین فرصت ناخن ها را جدا کرده و نمازهای خوانده شده با وضوی جبیره ای را قضا کند.

تنها افرادی که ناخن ندارند یا به دلیل بیماری پوستی ناخن هایشان از بین رفته طبق نظر مرجع تقیلد می توانند ناخن بکارند و کاشت ناخن برای سایر افراد زینت محسوب می شود و علاوه بر اینکه باید دست ها را از نامحرم پوشاند وضو و نماز با ناخن کاشت نیز صحیح نمی باشد و باید طبق دستورالعمل های گفته شده در این مقاله عمل شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.