ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای بچه دار شدن چگونه است؟

طریقه ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای بچه دار شدن

یکی از آیه های مجرب برای حاجت گرفتن آیه بسم الله الرحمن الرحیم می باشد. در این مقاله نحوه ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای بچه دار شدن آورده شده است.

داشتن فرزند برای هر پدر و مادری شیرین و یکی از خواسته های آنان می باشد اما گاهی اوقات این امر میسر نمی شود و خانواده ها به روش های مختلفی متوسل می شوند تا صاحب فرزند شوند، از روش های پزشکی و درمانی گرفته تا نذر و نیاز و دعا و مناجات. یکی از نذرهای رایج برای بچه دار شدن ختم سوره ها و آیه های قرآنی است. به خانم هایی که برای بچه دار شدن مشکل دارند، پیشنهاد می شود ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم را انجام دهند. با ختم این آیه مبارکه حتما به خواسته قلبی و حاجت خود می رسند. در این پست نحوه ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای بچه دار شدن به شما همراهان سایت مینویسم ارائه می شود.

طریقه ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای بچه دار شدن

خانم هایی که در انتطار فرزند می باشند، یکی از روش های ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای بچه دار شدن را انجام دهند. با توکل به خداوند صاحب فرزند می شوند.

روش اول ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای بچه دار شدن

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم را به مدت 40 روز بخوانید. (بدون وقفه)

بدین گونه که در روز اول 100 مرتبه و در روز دوم 200 مرتبه و … تا روز چهلم که 4000مرتبه این ذکر را باید بگویید.

توجه: بهتر است این ذکر را یکشنبه شروع کنید و پنجشنبه تمام شود، این ذکر حاجات را بسیار زود برآورده می کند.

روش دوم ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای فرزند دار شدن

روش بعدی ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم به صورت زیر می باشد:

 • ابتدا غسل کنید و رو به قبله بنشینید.
 • 100 مرتبه صلوات بفرستید.
 • 1 مرتبه آیه الکرسی بخوانید و در اطراف خود بدمید.
 • بعد 12000 مرتبه آیه بسم الله الرحمن الرحیم را بگویید.
 • سپس دو رکعت نماز حاجت بخوانید.
 • بعد از اتمام نماز حاجت خود را بخواهید و 100 مرتبه صلوات بفرستید.

نکته: بهترین برای انجام این ختم روز جمعه بعد از نماز صبح و یا در شب های ماه رمضان (به ویژه شب های قدر) می باشد.

روش سوم ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای صاحب فرزند شدن

این ختم آیه بسم الله الرحمن الرحیم 40 روزه هست و در طول این 40 روز باید این 40 بند هر روز خوانده شود و این که باید با وضو و بعد نماز باشد.

توجه: این ختم را در زمان عذر شرعی هم می توانید بخوانید، فقط وضو گرفته و ختم را انجام دهید.

ختم 40 روزه آیه بسم الله الرحمن الرحیم

 1. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا صبر و یا سلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 2. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا جلیل ویا جمیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 3. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا وکیل و یا کفیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 4. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا علیم و یا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 5. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا عظیم و یا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 6. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا کریم و یا مقیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 7. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حنان و یا منان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 8. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دیان و یا برهان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 9. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا برهان و یا سلطان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 10. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یارضوان و یاغفران دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 11. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا سبحان ویا مستعان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 12. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مانع و یا دافع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 13. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا رافع و یا صا نع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 14. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا نافع و یا صا نع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 15. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا جامع و یا شافع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 16. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا واسع و یا موسع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 17. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دلیل و یا قبیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 18. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا علی و یا وفی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 19. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا غنی و یا ملی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 20. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا رضی و یا زکی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 21. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا بدی و یا قوی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 22. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مقدر و یا مدبر دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 23. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مطهر و یا منور دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 24. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا عاصم و یا قائم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 25. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دائم و یا راحم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 26. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حاکم و یا عالم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 27. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا قابض و یا باسط دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 28. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا واحد ویا احد دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 29. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا شاهد ویا ماجد دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 30. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حامد و یا راشد دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 31. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا باعث و یا وارث دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 32. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا ضار و یا نافع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 33. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا کافی و یا شافی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 34. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا وافی و معافی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 35. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا هادی و یا داعی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 36. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا قاضی و یا راضی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 37. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا عالی و یا باقی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 38. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا غافر و یا ساتر دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 39. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا قادر و یا قاهر دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
 40. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حبیب و یا طبیب دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم

مطالب مرتبط: 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.