ختم سوره حشر برای بچه دار شدن چگونه است؟

طریقه ختم سوره حشر برای فرزند دار شدن

برای حاجت گرفتن و فرزند دار شدن می توانید ختم سوره های قرآنی را انجام دهید. یکی از سوره ها برای بچه دار شدن ختم سوره حشر می باشد. اما ختم سوره حشر برای بچه دار شدن چگونه است؟

برخی از زوج ها در زندگی برای فرزتد دار شدن دچار مشکل می شوند، این افراد اگر اعتقاد قلبی به خداوند و قرآن کریم دارند می توانند ختم سوره انجام دهند. ختم سوره با خلوص نیت، بسیاری از خواسته ها را برآورده می کند. پس اگر می خواهید برای بچه دار شدن ختم سوره انجام دهید حتما با اعتقاد و اطمینان قلبی این کار را انجام دهید، بعنی شک به دل خود راه ندهید و با اعتماد به خداوند، خواسته خود را از خداوند بزرگ بخواهید و مطمئن باشید که حاجت شما برآورده می شود. در این پست ختم سوره حشر برای بچه دار شدن به شما همراهان سایت مینویسم ارائه می شود.

نحوه ختم سوره حشر برای بچه دار شدن

ختم سوره حشر برای بچه دار شدن را به 4 روش زیر می توانید انجام دهید تا حاجت روا شوید.

روش اول

امام صادق (ع) فرموده اند: “هرکس سوره حشر را جهت برآورده شدن حوائج و مهمات بزرگ و عظیم چهل روز، روزى یک بار بخواند حاجت او برآورده مى شود و اگر یک روز فوت شود باید از سر گیرد و نوشته اند که هر کس تا چهل روز مداومت کند مستجاب الدعوه گردد.”

پس برای بچه دار شدن نیت کنید و 40 روز، روزی یک بار سوره حشر را بخوانید تا حاجت شما برآورده شود.

توجه: در این 40 روز برای خواندن سوره حشر فاصله ایجاد نکنید، اگر یک روز فاصله ایجاد شود، باید مجدد از ابتدا شروع کرده و 40 روز سوره حشر را بخوانید.

روش دوم

ختم سوره حشر برای بچه دار شدن این گونه می باشد که 40 روز پشت سر هم سوره حشر را بخوانید، بدین صورت که روز اول یک مرتبه، روز دوم 2 مرتبه و …. و روز چهلم، 40 مرتبه سوره حشر را قرائت کنید تا به خواسته خود برسید.

روش سوم

روش دیگر ختم سوره حشر برای بچه دار شدن بدین صورت می باشد که نیت 40 روزه کنید و 40 روز سوره حشر را این گونه بخوانید: روز اول 40 مرتبه و …. و تا روز چهلم، یک مرتبه سوره حشر را برای حاجت روایی بخوانید.

روش چهارم

روایت شده است:

هرکس سوره مبارکه حشر را جهت بر آمدن حوائج و حل مشکلات عظیم چهل و یک روز، هر روز یک مرتبه بخواند حاجتش برآورده و مشکلش حل شود.

بنابراین برای بچه دار شدن ختم سوره حشر را به صورت 41 روزه، روزی یک مرتبه انجام دهید.

خواص و برکات سوره حشر

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

“هر کس سه آیه پایانی سوره حشر را قرائت کند گناهان گذشته و آینده اش بخشیده خواهد شد.”

همچنین حضرت محمد(ص) فرمودند:

“هر کس سوره حشر را در شب جمعه قرائت نماید تا صبح از انواع بلاها در امان خواهد بود.”

حضرت محمد(ص) فرموده اند:

“هنگام قرائت سه آیه آخر سوره حشر دست را بر سر بگذارید و آیات را قرائت نمایید که این دستور جبرییل است از جانب خداوند . و این عمل شفای همه بیماری هاست به جز مرگ.”

امام صادق(ع) در روایتی فرمودند:

“هر کس سوره حشر را بنویسد، آن را با آب پاک بشوید و بیاشامد، حافظه ای قوی و هوشی سرشار نصیب او خواهد شد.”

امام محمد باقر(ع) خطاب به جابر فرمودند:

“وقتی جایی از پایت ورم کرد برای آن آیه آخر سوره حشر را سه مرتبه بخوان که به اذن الله آن درد و ورم خوب خواهد شد.”

امام صادق(علیه السلام) فرموده اند:

“هر کس در عصرها سوره الرحمن و حشر را قرائت نماید خداون فرشته ای را با شمشیر برهنه مأمور می کند تا صبح از او مراقبت نماید.”

“هر کس آن را در شب جمعه قرائت کند از هر گونه آفت و بلا تا صبح در امان خواهد بود و اگر کسی حاجتی دارد مشروط بر این که معصیت نباشد، چهار رکعت (به دو سلام) نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد سوره ی حشر را بخواند و پس از آن در پی حاجت خود برود خدای متعال خواسته اش را برآورده می فرماید.”

“و اگر آن را بنویسد و به همراه خود بدارد و در پی حاجتش برود، به شرطی که گناه نباشد خداوند حاجت وی را برآورده می فرماید.”

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.