کدام سوره ها در قرآن حروف مقطعه دارند

اسم سوره های دارای حروف مقطعه در قران

حروف مقطعه یا حروف گسسته، حروفی می باشند که در ابتدای برخی از سوره های قرآن آمده اند. اما کدام سوره ها در قرآن حروف مقطعه دارند؟ در این مقاله سوره هایی که داراری حروف مقطعه می باشند را نام برده ایم.

یکی از زیبایی های قرآن شروع بعضی از سوره های قرآن با حروف مقطعه است. در مورد معنی و حکمت حروف مقطعه تفاسیر مختلفی آورده شده اما معنی حروف مقطعه همچنان رمزآلود است. حروف مقطعه ممکن است یک حرفی مانند (ص) تا پنج حرفی مانند (حم عسق) باشند. تعداد سوره های دارای حروف مقطعه در قران 29 سوره است و برخی سوره های قرآن دارای حروف مقطعه مشابه می باشند مانند سوره های “الشعراء” و “القصص” که هر دو با حروف مقطعه “طسم” آغاز می شوند. بنابراین 14 حروف مقطعه بدون تکرار داریم. حروف مقطعه به صورت جدا تلفظ می شوند و نباید آن ها را به شکل کلمه خواند. به عنوان ثال تلفظ حرروف مقطعه “الر” الف لام را می باشد و به همین دلیل به آن حروف مقطعه یا گسسته می گویند.

در ادامه خواهیم گفت کدام سوره ها در قرآن حروف مقطعه دارند و اسم سوره های دارای حروف مقطعه در قرآن آورده شده است. با مینویسم همراه باشید.

اسامی سوره های دارای حروف مقطعه

حروف مقطعه یا گسسته را با نام‌ های دیگری مانند “مُقَطَّعات، حروف‌الفواتح، اوائلُ السُّوَر و فَواتحُ السُّوَر” نیز می شناسند. حروف مقطعه به منظور سوگند آورده شده اند، سوگند خوردن به این حروف به این دلیل است که اصل کلام در تمامی زبان‌ ها بر پایه این حروف است. همان طور که در جدول زیر می بینید تعداد سوره های دارای حروف مقطعه 29 سوره است و در کل 14 حروف مقطعه بدون تکرار داریم. در زیر نام سوره های دارای حروف مقطعه آورده شده است.

سوره حروف مقطعه تلفظ
بقره، آل عمران، عنکبوت، الروم،لقمان، السجده الم الف،لام،میم
یونس، هود، یوسف، ابراهیم، الحجر الر الف،لام،را
غافر، فصلت، الزخرف، الدخان،الجاثیه، الاحقاف حم حا،میم
الشعراء، القصص طسم طا،سین،میم
الاعراف المص الف،لام،میم،صاد
الرعد المر الف،لام،میم،را
مریم کهیعص کاف،ها،یا،عین،صاد
طه طه طا،ها
النمل طس طا،سین
یس یس یا،سین
ص ص صاد
الشوری حم عسق حا،میم،عین،سین،قاف
ق ق قاف
القلم ن نون

نظرات مفسران قرآن در مورد حروف مقطعه

تبیین این حروف از آغاز تاریخ تفسیر تاکنون همواره توجه مفسران و قرآن پژوهان را به خود معطوف داشته و نظرات مختلف معروف پیرامون حروف مقطعه از این قرار است:

  • حروف مقطعه از نوع متشابهات قرآنی است که علم آن مخصوص به خداوند است.
  • حروف مقطعه از ناحیه خدا، سوگند هایی است مبنی بر این که این کتاب از سوی او است.
  • این حروف در واقع رمز و سری میان خدا و پیامبر اسلام است که تنها پیامبر و افراد پاک می‌ توانند از آن‌ ها آگاهی یابند.
  • این حروف نوعی سوگند و قسم الهی است.
  • حروف مذکور، برای آگاه نمودن پیامبر از نزول وحی و تمایز آن از سخنان بشری نازل شده‌است.
  • با تدبر در سوره‌ های دارای حروف مقطعه مشترک، روشن می‌شود که مضامین و سیاق آن ها، با یکدیگر مشابه و متناسب است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.