ضرب المثل برای پانتومیم (مجموعه کامل ضرب المثل کوتاه و بامزه و خنده دار)

بازی پانتومیم که در فارسی ادا بازی می گویند شامل انتقال یک داستان فقط با حرکات بدنی است. در این بازی که تقلید حرکات و حالات چهره را اغراق می کنند. هدف این است که خصوصیات و عواطف شخصیتی را برای ایجاد سناریوهای باورپذیر به تصویر بکشید. در این بازی می توان تنها کلمانی را به هم بازی ها منتقل کرد و یا جمله ای را بازی کنید تا طرف مقابل حدس بزند. در ادامه این مطلب انواع ضرب المثل برای پانتومیم آوره شده است که می توانید از آن ها برای بازی استفاده نمایید. بازی اسم فامیل با تمام حروف الفبا(پاسخ نامه کامل)را حتما بخوانید.

انواع ضرب المثل برای پانتومیم

 • از اسب افتادیم، از اصل نیفتادیم.
 • از آنجا مانده از اینجا رانده شده.
 • به در بگو دیوار بشنود.
 • دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد.
 • کم بخور، همیشه بخور.
 • از آن نترس که های و هو دارد، از آن بترس که سر به تو دارد.
 • آن‌قدر مار خورده که افعی شده.
 • طرف آفتاب لب بام است.
 • گرسنه سنگ هم می‌خورد.
 • از اسب افتادیم، از اصل نیفتادیم.
 • از آنجا مانده از اینجا رانده شده.
 • به در بگو دیوار بشنود.
 • دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد.
 • نرود میخ آهنین بر سنگ.
 • مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‎‌ترسد.
 • کوه به کوه نمی‌رسد، آدم به آدم می‌رسد.
 • سوسک از دیوار بالا می‌رود، مادرش می‌گوید: قربان دست و پای بلورت.
 • از تو حرکت، از خدا برکت.
 • گندم از گندم بروید، جو ز جو.
 • هرآن‌کس که دندان دهد، نان دهد.
 • از این ستون به آن ستون فرج است.
 • آتش را با آتش خاموش نمی‌کنند.

سوالات جرات حقیقت خنده دار و جدید که تکراری نیستند

ضرب المثل فارسی برای پانتومیم

 • مرغ همسایه غاز است.
 • ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
 • ماست را کیسه کردن.
 • مرغ یک پا داره.
 • مار تو آستین پرورش دادن.
 • مار خورده و افعی شده.
 • مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد .
 • کافر همه را به کیش خود پندارد.
 • نفس از جای گرم برآمدن.
 • نم پس نمی دهد.
 • نخود هر آش شدن.
 • وقت نداره سرشو بخارونه.
 • هشتش گرو نهش است.
 • هر که بامش بیش ، برفش بیشتر.
 • یکی به دو کردن.
 • یک دست صدا نداره.
 • یک من ماست چقدر کره می دهد.
 • یک پاش لب گور است..
 • یک تیر و دو نشان.
 • یاسین به گوش خر خواندن.
 • بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !
 • باد آورده را باد میبرد !
 • با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !
 • بار کج به منزل نمیرسد !
 • بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره !
 • باید گذاشت در کوزه آبش را خورد !
 • با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت !
 • برای کسی بمیر که برات تب کنه !
 • به روباهه گفتند شاهدت کیه ؟ گفت: دمبم !
 • بیله دیگ، بیله چغندر .
ضرب المثل برای پانتومیم
ضرب المثل برای پانتومیم

ضرب المثل بامزه برای پانتومیم

 1. آش کشک خاله ات رو بخوری پاته نخوری پاته .
 2. آش دهان سوزی نیست .
 3. آتیش بیار معرکه.
 4. آتیش زده به مالش .
 5. آب از دستش نمی چکد .
 6. آسمون همه جاش یه رنگ.
 7. آب در هاون کوبیدن .
 8. از این ستون به آن ستون فرجی است .
 9. آن راکه حساب پاک است ا ز محاسبه چه باک است .
 10. جیک جیک مستونت بود فکر زمستانت بود.
 11. بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد.
 12. بزک نمیر بهارمیاد .کمبزه با خیار می یاد.
 13. بادمجان بم آفت نداره.
 14. با یک گل بهار نمیشه.
 15. با یه من عسل هم نمی شود خوردش.
 16. به دعای گربه ی سیاه ، بارون نمی باره.
 17. برای لای جزر دیوار خوبه.
 18. با یک تیر و دو نشون زدن.
 19. باد آورده را باد می برد.
 20. به در گفت دیوار بشنوه.
 21. با هر دست که دادی پس می گیری.
 22. برای همه مادر است برای من زن بابا.
 23. پشت دست داغ کردن.
 24. مهمون از مهمون بدش میاد صاحبخونه از جفتشون.
 25. پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود
ضرب المثل برای پانتومیم
ضرب المثل برای پانتومیم

ضرب المثل کوتاه برای پانتومیم

 • تا تنور گرم است نان را بچسبان.
 • تعارف اومد نیامد دارد.
 • تیرش به سنگ می خوره.
 • تیر توی تاریکی انداختن.
 • تافته جدا بافته بودن.
 • تیشه به ریشه زدن.
 • توی هفت آسمون یک ستاره نداشتن.
 • جوجه را آخر پائیز می شمرند.
 • جواب ابلهان خاموشیست.
 • جانماز آب کشیدن.
 • جنگل مولاست.
 • جواب دندان شکن.
 • جایی نمی خوابه که آب زیرش بره.
 • جاتره بچه نیست: چیزی وجود ندارد
 • جای که نمک خوردی نکمدان مشکن
 • جای سوزن انداختن نیست .
 • جای شکرش باقی است.
 • چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی.
 • چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده.
 • چیزی که عوض داره گله نداره.
 • چاقو دسته خودش را نمی بره.
 • چیزی بارش نیست.
 • چشم بسته غیب می گوید.
 • چشمش آلبالو گیلاس می چینه.
 • حساب حسابه ، کاکابرادر.
 • حرف راست را باید از بچه شنید.
 • حسود هرگز نیاسود.
 • حرفهای گنده تر از دهنش می زنه.
 • حلوا حلوا دهن شیرین نمی شه.
 • حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت.

ضرب المثل برای پانتومیم

 1. حرف حق تلخه.
 2. خر ما از کرگی دم نداشت.
 3. خودم کردم که لعنت بر خودم باد.
 4. خر بیار و باقالی بار کن.
 5. خدا از دهنت بشنوه.
 6. خواب زن چپه
 7. خود را به موش مردگی زدن.
 8. دیگ به دیگ می گه روت سیاه.
 9. دل به دریا زدن.
 10. دل به دل راه داره.
 11. دشمن دانا به از دوست نادان.
 12. دیوار موش داره موشم گوش داره.
 13. در کار نکو حاجت هیچ استخاره نیست.
 14. دود از کنده بلند می شه.
 15. درخت هرچه بارش بیشتر می شود سر فروتر می رود.
 16. ریگ تو کفششه.
 17. روکه نیست سنگ پای قزوینه.
 18. رفتم ثواب کنم کباب شدم.
 19. راه باز است و جاده دراز.
 20. روده بزرگه ، روده کوچکه رو خورد.

۳۰ معما با جواب مناسب برای نوجوانان و بزرگسالان

انواع ضرب المثل برای پانتومیم

 1. رنگش مثل گچ سفید شد.
 2. رگ خواب کسی را به دست آورن.
 3. زبانم مو در آورد .
 4. زیر آب کسی را زدن .
 5. زیر کاسه ، نیم کاسه است .
 6. سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند .
 7. سرش به تنش زیادی کرده .
 8. سگ زرد برادر شغال است .
 9. سبیلش را چرب کردن .
 10. سر پیری و معرکه گیری .
 11. ضرب المثل برای پانتومیم سخت
 12. سالی که نکوست از بهارش پیداست .
 13. ستاره ی سهیل شدی
 14. شتر در خواب بیند پنبه دانه .
 15. شنیدن کی بود مانند دیدن .
 16. شتر بابارش گم می شه .
 17. شتر سواری دولا دولا نمی شود .
 18. شاهنامه آخرش خوش است .
 19. صد تا چاقو بسازه ، یکیش دسته نداره .
 20. صورتش را با سیلی سرخ نگاه می دارد .
 21. صبر ایوب داشتن.
 22. طاقتم طاق شد.
 23. طوطی وار یاد گرفتن.
 24. طبل توخالیست.
 25. عقل اون پاره سنگ بر می داره.

انواع فارسی ضرب المثل برای پانتومیم

 1. عجله کار شیطونه.
 2. فیلش یاد هندوستان کرده.
 3. فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه.
 4. فکر نان کن که خربزه آب است.
 5. قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری.
 6. قوز بالاقوز.
 7. کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد.
 8. کبکش خروس می خونه.
 9. کوگوش شنوا.
 10. کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.
 11. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.
 12. گاومون زائیده.
 13. گاو پیشانی سفید است.
 14. لگد به بخت خود زدن.
 15. لبش بوی شیر می دهد.
 16. همه مهربانتر از مادر.
 17. پرسیدن عیب نیست ،‌ ندانستن عیب است.
 18. پولش از پار و بالا می ره.
 19. پشت دست را داغ کردن.
 20. پول علف خرس است.
 21. پیاده شو با هم راه بریم.
 22. توبه گرگ مرگ است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.