متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

محموعه ای بسیار زیبا و جامع از متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی را می توانید در این مطلب بخوانید. این جملات زیبا و مفهومی می توانند در زندگی آدم ها تاثیر گذار باشند. جملاتی که موجب می شود به واسطه آن تجربیات و درس های زندگی افراد بزرگ را آموخت. پیشنهاد می کنیم در صورتی که به جملات زیبا و متون آموزنده علاقه دارید متن ادبی درباره علم و دانش از زبان بزرگان را بخوانید.

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

مطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

The fact of a person isn’t the same that the person shows,
haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

the lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters
آدم تنها خیلی زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود می گذارد.

مطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

.When the door of happiness closes, another opens but often times we look so long at the closed door that we don’t see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می‌شود، در (شادی) دیگری باز می‌شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می‌مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی‌بینیم.

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

You’re disabled till you don’t learn, therefore learn and be able.
تا ندانی، نمی توانی، پس بدان تا به توانی.

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

The ways of making children happy: hug them, listen to them,
and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم.
اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی

مطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

! I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive
من اهمیتی نمی‌دهم که مردم درباره من چه فکر می‌کنند. پشه‌ها مرا جذاب می‌دانند!

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسیمطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.
.The world is changed by your example, not your opinion

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.

مطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm.

متن کوتاه انگلیسی درباره زندگی سالم همراه با ترجمه

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.
.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

.Tomorrow will never come. Do It Now
فردا هرگز نخواهد آمد. همین حالا انجامش بده.

مطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

شخص محترمی باش و بدون اطلاع به خانه و محل کار کسی نرو.
Be a respective person , don’t just go to people’s home or work place without notifying them.

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

مغز هم به ورزش نیاز دارد، مطالعه، مطالعه و مطالعه.
The brain needs some exercise, read , read and read !

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

عشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند . مارک تواین
Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.

مطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

اگر اتومبیلی امانت گرفتی. آن را کاملا نظافت کن و پر از بنزین به صاحبش برگردان.
If you barrow a car, clean it nicely and fill its gas tank when you return it to its owner.

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است…
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است
…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
…Perhaps the time’s definition of coal is diamond

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسیمتن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

زمانی که مرا به دنیاآوردند می گفتند همه را دوست بدار اکنون که دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموشش کن
When they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”

مطالب آموزنده انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته
Always the huge blaze is from small spunkie.

متن آموزنده کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.اوریسون سوئت ماردن
We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.

متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

هر فرد موفق یک داستان ملال‌آور دارد. هر داستان ملال‌آور یک پایان موفق دارد. رنج را بپذیر و خود را برای موفقیت آماده کن.
.Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.