نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

0
205
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

مراحل نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۱) برنامه های Gmail خود را باز کنید.

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۲) به تنظیمات (Settings) بروید

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۳) حساب Gmail خود را انتخاب کنید.

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۴) دسته های صندوق ورودی را فشار دهید

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۵) در اینجا فقط دسته های خود را انتخاب یا لغو انتخاب کنید.

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۶) دکمه Back را فشار دهید و نوع صندوق ورودی را انتخاب کنید

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۷) صندوق ورودی اولویت ( Priority Inbox) را انتخاب کنید

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۸) دکمه Back را فشار دهید و صندوق ورودی خود را به صندوق ورودی اولویت تغییر دهید.

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۹) تازه کنید (Refresh) دهید .

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۱۰) زمانی که جیمیل درحال رفرش است است، آن را متوقف کنید. شما می توانید این کار را با استفاده از عملکرد برنامه های سوئیچینگ انجام دهید یا با رفتن به تنظیمات Android> Apps> Gmail> Force stop.

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۱۱) جیمیل را باز کنید و دسته را فعال کنید همانطور که در مرحله ۴ است. این گزینه در حال حاضر به عنوان مورد نظر شما ذخیره می شود. به یاد داشته باشید که دسته بندی ها فقط نشان داده شده است اگر صندوق ورودی پیش فرض در اینجا انتخاب شده است.

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۱۲) اطمینان حاصل کنید که در اینجا نیز تغییرات ایجاد کنید تا بتوانید اثر آن را تغییر دهید.

نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل
نحوه غیرفعال کردن دسته بندی ها در جیمیل

۱۳) در صورت لزوم، مراحل بالا را تکرار کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید