پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس های انتخاباتی محسن رضایی

محسن رضایی، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از چهره های سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای است، او  یکی از افرادی است که تاکنون چندین بار برای شرکت در دوره های انتخابات ریاست چمعوری شرکت کرده است.  او که «دولت نهضت ملی برای آبادانی ایران و مبارزه با فساد و شبکه نفوذ» را شعار خود اعلام کرده، گفته است: «زمانی که شبکه نفوذ، ساختار دولت را به فساد و جاسوسی و مزدوری و اشرافی‌گری آلوده کرده است، وظیفه من به عنوان یک سرباز حضور در میدان و بسیج نیروهای وطن‌دوست و جوان‌های انقلابی است.» در ادامه این مطلب میتوانید مجموعه ای از عکس و پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوری را ببینید.

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

 

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

 محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوسترها و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی

پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی

پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی

پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوریپوستر و عکس محسن رضایی

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوری

عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر های انتخاباتی محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر ها و عکس های انتخاباتی و ستاد محسن رضایی برای پروفایل و استوری

پوستر و عکس محسن رضایی برای پروفایل و استوری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.