کوتاه کردن پر های طوطی | آموزش زدن پر طوطی

آموزش کوتاه کردن پرهای طوطی عروس هلندی، برزیلی، ملنگو

در موقع کوتاه کردن پر های طوطی ، برای جلوگیری از از چنگ و نوک زدن طوطی ، از یک حوله بزرگ استفاده کنید و به دور پرنده بپیچید .

وسایل مورد نیاز
وسایل مورد نیاز

 

حوله را به دور پرنده بپیچید
حوله را به دور پرنده بپیچید

سپس بال پرنده را از زیر حوله به بیرون بکشید و پرهای اصلی را پیدا کنید . ۱۰ تا پر بلند و آخر پرنده پرهای اصلی طوطی یا شاه پرها میباشند . 6 تا 7 عدد از پر های بلند پرنده را با قیچی ببرید .

 

پرهای بلند را ببرید
پرهای بلند را ببرید

مراقب پر های دارای خون باشید ، این پرها جدید و در حال رشد میباشند. برای تشخیص این پرها میتوانید قبل از بریدن آنها از زیر بال پرنده پرها را نگاه کنید و در صورت دیدن خون در ساقه آنها از بریدن آنها اجتناب کنید . در صورت بریدن این پرها خود به خود خونریزی قطع میشود اما در صورت تکرار آن خونریزی بند نخواهد آمد و شما  به پودر بند آورنده خون نیاز دارید . بهتر است هر دو پال پرنده را کوتاه کنید .

از بریدن پر های دارای خون اجتناب کنید
از بریدن پر های دارای خون اجتناب کنید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.