کوتاه کردن پر های طوطی | آموزش زدن پر طوطی

آموزش کوتاه کردن پرهای طوطی عروس هلندی، برزیلی، ملنگو

در موقع کوتاه کردن پر های طوطی ، برای جلوگیری از از چنگ و نوک زدن طوطی ، از یک حوله بزرگ استفاده کنید و به دور پرنده بپیچید .

وسایل مورد نیاز
وسایل مورد نیاز

 

حوله را به دور پرنده بپیچید
حوله را به دور پرنده بپیچید

سپس بال پرنده را از زیر حوله به بیرون بکشید و پرهای اصلی را پیدا کنید . ۱۰ تا پر بلند و آخر پرنده پرهای اصلی طوطی یا شاه پرها میباشند . 6 تا 7 عدد از پر های بلند پرنده را با قیچی ببرید .

 

پرهای بلند را ببرید
پرهای بلند را ببرید

مراقب پر های دارای خون باشید ، این پرها جدید و در حال رشد میباشند. برای تشخیص این پرها میتوانید قبل از بریدن آنها از زیر بال پرنده پرها را نگاه کنید و در صورت دیدن خون در ساقه آنها از بریدن آنها اجتناب کنید . در صورت بریدن این پرها خود به خود خونریزی قطع میشود اما در صورت تکرار آن خونریزی بند نخواهد آمد و شما  به پودر بند آورنده خون نیاز دارید . بهتر است هر دو پال پرنده را کوتاه کنید .

از بریدن پر های دارای خون اجتناب کنید
از بریدن پر های دارای خون اجتناب کنید

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.