تعبیر خواب قورباغه های رنگی از دیدگاه معبران بزرگ دنیا

آیا برایتان پیش آمده است که خواب قورباغه ببینید! معبران تعبیر های مختلفی از خواب قورباغه گفته اند. و نظرات متفاوتی درباره دیدن قورباغه یا شنیدن صدای آن درخواب تعبیر کرده اند. دیدن قورباغه در سبزه زار یا شنیدن صدای قورباغه در خواب چه معنی دارد؟ تعبیر خواب قورباغه چیست؟ در ادامه این مطلب با من همراه باشید تا پاسخ این پرسش ها را بخوانید. آیا می دانید تعبیر خواب پول (اسکناس و سکه) چیست و دیدگاه معبران به آن چگونه است؟

تعبیر خواب گربه به صورت جامع و کامل

‎تعبیر خواب قورباغه ‎چیست؟

معبران مختلفی همچون منوچهر مطیعی تهرانی و آنلی بیتون و ابن سیرین درباره دیدن قورباغه در خواب نوشته اند که در ادامه به شرح کامل آنها می پردازیم.

تعبیر خواب قورباغه از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین دیدن خواب قورباغه را اینگونه تعبیر می نماید که اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد، با مردی زاهد هم صحبت می شود و اگر در خواب قورباغه ای ببینید به این معناست که شما با انسانی بداخلاق و دروغ گو و پر مدعا ملاقات خواهید کرد.

از دیدگاه ابن سیرین قورباغه در رویاهای انسان نماد انسانی بدگو و غیبت کننده است که حراف است و بسیار صحبت می کند و افرادی که سخنان او را می شنوند به بیهوده گویی او واقف هستند.

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی درباره خواب قورباغه

  • تعبیر خواب قورباغه زیاد

در صورتی که در خواب ببینید در محلی قروباغه های بسیاری حضور دارند به این معناست که شما در بیداری در جمعی وارد می شوید که در آن مردم بد ذات هستند و این محل برای شما امن نیست.

  • تعبیر خواب قورباغه در خانه

از دیدگاه منوچهر تهرانی اگر شما خواب ببینید که در اتاق یا خانه شما قورباغه ای هست مهمانی به خانه شما می آید که از حضور او خوشحال نمی شوید.

  • تعبیر خواب قورباغه در استخر

در صورتی که در خواب ببینید در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر قورباغه است آن خواب معنی بدی ندارد.

  • تعبیر خواب قورباغه در کمد

در صورتی که در خواب ببینید قورباغه در محلی غیر متعارف حضور دارد مانند کمد لباس یا اتاق، این خواب تعبیر خوشایندی برای شما ندارد.

خواب قورباغه در رختخواب چه معنی دارد؟

در صورتی که در خواب ببینید قورباغه روی رختخواب است یا زیر تختخواب شما رفته و قایم شده، اگر ازدواج نکرده یا همسری ندارد زنی بد نصیب شما می شود و اگر صاحب همسر هستید در آینده با همسر خود بدرفتاری می کنید و فحاشی می کنید.

و اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در جیب شما است به این معناست که شما پولی از دست خواهید داد و یا کسی پول شما را می دزدد و در حقش ناسپاسی می شود و پشت سرتان بدگویی می کنند.

اگر در خواب ببینید که قورباغه ای به سینه شما چسبیده است به این معناست که از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و در صورتی که در خواب ببینید قورباغه ای به پشت شما چسبیده باشد از طرف برادر خود به شما ناراحتی می رسد و اگر خواب ببینید که قورباغه ای در شلوار شما است به این معناست که همسرتان شما را ناراحت خواهد کرد.

تعبیر خواب قورباغه در ساک و یا کیف، نوید سفر در آینده برای شما است و در این سفر، همسفری نا اهل نصیب شما می گردد.

تعبیر خواب قورباغه بر روی درخت خصوصا روی شاخه های درخت یعنی کسی شما را فریب می دهد. در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند.

تعبیر خواب کتاب خواندن، کتاب گرفتن و … در حالت های مختلف

گفته های آنلی بیتون درباره تعبیر خواب قورباغه در شرایط مختلف

تعبیر خواب قورباغه گرفتن: اگر در خواب قورباغه ای بگیرید، یعنی از خودتان به درستی مراقبت نمی کنید و احتمال دارد بیمار شوید.

تعبیر خواب قورباغه در سبزه : اگر در خواب قورباغه در سبزه زار ببینید، یعنی دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت.

تعبیر خواب قورباغه بزرگ: اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند، یعنی با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است و فرزند دارد، ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب قورباغه در باتلاق : اگر در خواب قورباغه در جاهای باتلاقی ببینید یعنی به لطف دیگران از دردسر خلاص می شوید.

تعبیر خواب قورباغه خوردن: اگر در خواب قورباغه بخورید یعنی از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان , نمی شود و خوشیها زودگذرند.

تعبیر خواب صدای قورباغه: اگر در خواب قورباغه صدای قورباغه بشنوید یعنی به رفت و آمد با دوستان ادامه می دهید و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برایتان دربر ندارد.

خانم ایتانوس معبر یونانی معتقد است که تعبیر خواب قورباغه، شخصی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند.

تعبیر خواب قورباغه سفید و سبز و سیاه و …

تعبیر خواب قورباغه قهوه ای :اگر درخواب یک قورباغه قهوه ای ببینید، تعبیر بر غم و اندوه دارد.

تعبیر خواب قورباغه طلایی : به معنی سرمایه گذاری های خطرناک و پر ریسک است. اگر ریسک پذیر هستید این سرمایه گذاری را انجام دهید زیرا سود خوبی نصیبتان خواهد شد.

تعبیر خواب قورباغه طلایی
تعبیر خواب قورباغه طلایی

تعبیر خواب قورباغه سبز : به معنی پنهان کاری در زندگی است. بهتر است احساساتی که از دیگران پنهان کرده اید را بروز دهید.

تعبیر خواب قورباغه سیاه : نشان دهنده غم و اندوه است.

تعبیر خواب قورباغه سرخ و قرمز : تعبیرش آسیب جدی ناشی از حوادث است.

تعبیر خواب قورباغه زرد: نماد بیماری است. بعضی از معبران معتقدند دیدن قورباغه زرد خبر از وضعیت پر تنش و پر فراز و نشیب در آینده می دهد.

تعبیر خواب قورباغه بنفش: استرس و اضطرای در زندگی شما زیاد است که شما را بیمار کرده از اینرو خود را آرام سازید و تا از بیماری های مزمن جلوگیری کنید.

تعبیر خواب قورباغه آبی: به معنای دوستی نابکار و همکاری دورو می باشد. احتمالا شخصی شما را در محیط کار زیر نظر دارد به همین دلیل مراقب باشید تا کارتان را از دست ندهید.

تعبیر خواب قورباغه سفید: اشاره به مسائل عاطفی شما دارد. بعضی از خواب گزاران بر این باورند که ممکن است در عشق شکست بخورید و کسی را که دوستش دارید شما را ترک خواهد کرد.

تعبیر خواب قورباغه نارنجی: تعبیر خشایندی دارد و به معنای ملاقات با یک دوست وفادار و مهربان است که نقش مهمی در موفقیت شما خواهد داشت.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.