۳ داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی

خواندن و تعریف کردن داستان برای کودکان یک روش عالی برای آموزش درسهای زندگی به روشی است که آنها درک کنند. تعداد زیادی داستان کوتاه اخلاقی برای کودکان بصورت آنلاین وجود دارد. 3 داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی در این مطلب نوشته شده است که شما می توانید با خواندن آنها برای کودکان به آنها در آموزش لغات فارسی و انگلیسی کمک کنید. همچنین ۵ داستان خنده دار برای کودکان (داستان طنز و بامزه کودکانه) را بخوانید.

3 داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی

The Proud Rose

Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Her only complaint was growing next to an ugly cactus

Every day, the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks.

One scorching summer, the desert became dry, and there was no water left for the plants. The rose quickly began to wilt. Her beautiful petals dried up, losing their lush color

Looking to the cactus, she saw a sparrow dip his beak into the cactus to drink some water. Though ashamed, the rose asked the cactus if she could have some water. The kind cactus readily agreed, helping them both through the tough summer, as friends

Never judge anyone by the way they look 

3 داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی

بیشتر بخوانید: قصه های کودکانه کوتاه برای خواب 

داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی : داستان گل رز مغرور

روزی روزگاری، در بیابانی بسیار دور، گل سرخ وجود داشت که به ظاهر زیبایش بسیار افتخار می کرد. تنها شکایت و ناراحتی او این بود که در کنار یک کاکتوس در حال رشد بود.

گل رز زیبا هر روز به کاکتوس نگاه اهانت آمیز می کرد و او را  مسخره می کرد، در حالی که کاکتوس ساکت بود. تمام گیاهان دیگر در این نزدیکی رز سعی در جلوه دادن زیبایی گل رز داشتند، اما او نسبت به ظاهر خود بیش از حد مغرور بود.

در یک تابستان سوزان، صحرا خشک شد و دیگر آبی برای گیاهان باقی نماند. گل سرخ به سرعت شروع به پژمردن کرد. گلبرگ های زیبای او خشک شدند و رنگ سرسبز خود را از دست دادند.

به كاكتوس نگاه كرد، او گنجشكي را ديد كه منقارش را درون كاكتوس فرو برد تا مقداري آب بنوشد. گل رز اگرچه شرمنده بود، از کاکتوس پرسید که آیا می تواند مقداری آب به او بدهد؟ کاکتوس مهربان به راحتی موافقت کرد و به عنوان دوست به آنها در تابستان سخت کمک کرد.

هرگز کسی را از روی ظاهر قضاوت نکنید.

A Wise Old Owl

There was an old owl who lived in an oak tree. Every day, he observed incidents that occurred around him.

Yesterday, he watched as a young boy helped an old man carry a heavy basket. Today, he saw a young girl shouting at her mother. The more he saw, the less he spoke.

As the days went on, he spoke less but heard more. The old owl heard people talking and telling stories.

He heard a woman saying an elephant jumped over a fence. He heard a man saying that he had never made a mistake.

The old owl had seen and heard what happened to people. There were some who became better, some who became worse. But the old owl in the tree had become wiser, each and every day.

Be more observant. Talk less and listen more. This will make us wise

3 داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی
داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی

داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی : داستان جغد پیر دانا

جغد پیری در یک درخت بلوط زندگی می کرد. او هر روز حوادثی را که در اطرافش اتفاق می افتاد مشاهده می کرد.

دیروز، او مشاهده کرد که پسر جوانی به یک پیرمرد کمک می کند تا سبد سنگینی را حمل کند. امروز ، او دختر جوانی را دید که بر سر مادر فریاد می زد. هرچه بیشتر می دید، کمتر صحبت می کرد.

روز ها گذشتند، او کمتر صحبت می کرد اما بیشتر می شنید. جغد پیر گفتگو و قصه گفتن مردم را می شنید.

او شنید زنی می گوید فیل از روی حصار پرید. او از مردی شنید که می گفت هیچ وقت اشتباهی نکرده است.

جغد پیر آنچه را برای مردم اتفاق افتاده دیده و شنیده است. بعضی ها بهتر شدند، بعضی ها هم بدتر شدند. اما جغد پیر درخت هر روز عاقل تر می شد.

بیشتر رعایت کنید کمتر صحبت کنید و بیشتر گوش دهید. این باعث خردمندی ما خواهد شد.

The Golden Egg

Once upon a time, a farmer had a goose that laid one golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs. The farmer and his wife continued to be happy for a long time.

But, one day, the farmer thought to himself, “Why should we take just one egg a day? Why can’t we take them all at once and make a lot of money?” The farmer told his wife his idea, and she foolishly agreed.

Then, the next day, as the goose laid its golden egg, the farmer was quick with a sharp knife. He killed the goose and cut its stomach open, in the hopes of finding all its golden eggs. But, as he opened the stomach, the only thing he found was guts and blood.

The farmer quickly realized his foolish mistake and proceeded to cry over his lost resource. As the days went on, the farmer and his wife became poorer and poorer. How jinxed and how foolish they were.

Never act before you think

3 داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی

نقش سازنده و غیرسازنده تقلید در کودکان چیست؟

داستان کوتاه کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی : داستان تخم طلا

روزی روزگاری ، یک کشاورز یک غاز داشت که هر روز یک تخم مرغ طلایی می گذاشت. تخم طلا بودجه کافی برای کشاورز و همسرش برای تأمین نیازهای روزمره آنها را فراهم می کرد. کشاورز و همسرش برای مدت طولانی به خوشبختی زندگی می کردند.

اما، یک روز، کشاورز با خود فکر کرد، “چرا باید فقط یک تخم مرغ در روز بگیریم؟ چرا نمی توانیم همه آنها را یک باره بگیریم و درآمد زیادی کسب کنیم؟ ” کشاورز ایده خود را به همسرش گفت ، و همسرش به طور احمقانه ای با او موافقت کرد.

سپس، روز بعد ، وقتی غاز تخم طلای خود را گذاشت، کشاورز با چاقوی تیز به سراغ غاز رفت. او به امید یافتن تمام تخمهای طلایی، غاز را كشت و معده آن را باز كرد. اما وقتی شکم او را پاره کرد ، تنها چیزی که پیدا کرد روده و خون بود.

کشاورز به سرعت متوجه اشتباه احمقانه خود شد و شروع به گریه کرد. با گذشت روزها ، کشاورز و همسرش فقیر و فقیرتر شدند. آنها چقدر احمق بودند.

هرگز قبل از فکر کردن اقدام نکنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.