7 غذایی که سروتونین شما را تامین می کند !

۷ مواد غذایی حاوی سروتونین هفت ماده غذایی که می تواند باعث افزایش سروتونین شما شود: رژیم غذایی سروتونین سروتونین چیست؟ سروتونین یک پیام رسان شیمیایی است که معتقد است که به عنوان یک تثبیت کننده حالت عمل میکند. برای کمک به تولید الگوهای خواب سالم و همچنین افزایش خلق و خوی شما. مطالعات نشان … ادامه خواندن 7 غذایی که سروتونین شما را تامین می کند !