درباره ما

تیم مینویسم متشکل از ۱۲ نویسنده فعال و حرفه ای در حوزه های مختلف می باشد . این سایت در اوایل سایت ۹۷ با هدف ترویج فرهنگ و اطلاع رسانی شروع به کار کرده است .

در سال ۹۷ این سایت با یک سردبیر و چند نویسنده دورکار شروع به فعالیت کرد و در سال ۹۸ با تغییراتی این سایت در یک دفتر کوچک همراه با ۴ نویسنده حضوری به فعالیت خود ادامه داد و در ادامه این سایت با ۱۲ نویسنده حضوری و دورکار بکار خود ادامه میدهد .

مینویسم یک سایت خصوصی می باشد و تمامی مطالب بدون هیچ جهت گیری تبلیغاتی منتشر نمی شود و به دور از نگاه جانب‌دارانه، انعکاس‌دهنده برخی اخبار و اطلاعات روز می باشد.