تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری شاعر نام آور ایرانی

تاریخ 25 فروردین ماه بـه مناسبت روز بزرگداشت عطار نیشابوری نام گذاری شده است. عطار نیشابوری از شعرای نام آور ایران است که در قرن ششم و هفتم هجری قمری، زندگی می کرده است. عطار درحدود سال 540 در روستای «کدکن» یا «شادیاخ» از کناره هاي‌ نیشابور، به دنیا آمده است. پدر و مادر او، افرادی صالح و ارادت مند خواجه کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بودند. از این رو، فرزند خود را، هم نام حضرت ختمی مرتبت «محمد» نهادند تا این نام نیکو در شخصیت و کمال و الگو پذیری او نقشی بسزا و ارزش مند داشته باشد. در ادامه این مطلب می توانید مجموعه تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری را بخوانید. مجموعه اشعار سعدی در مورد عشق به مناسبت ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی را بخوانید.

تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری شاعر نام آور ایرانی

روز فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی ازعارفان و شاعران بلندنام ادبیات پارسی‌ خجسته باد

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

اي هجر تو وصل جاودانی

اندوه تو عیش و شادمانی
در عشق تو نیم ذره حسرت

خوشتر ز وصال جاودانی

روز عارف عالی قدر محمد عطار نیشابوری خجسته باد

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

۲۵ فروردین روز بزرگداشت عارف و شاعر بلندنام محمد عطار نیشابوری خجسته باد.

*****پیام تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری *****

سلطان خویش را دانسته ام

چون روم تنها چو نتوانسته ام
لیک با من گر شـما همره شوید

محرم ان شاه و ان درگه شوید
خجسته باد بزرگداشت شاعر و عارف والاقدر محمد عطار نیشابوری

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

شوق او در جان ایشان کار کرد

هر یکی بی صبری بسیار کرد
عزم ره کردند ودر پیش آمدند

عاشق او، دشمن خویش آمدند
اشعار محمد عطار نیشابوری

تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری شاعر نام آور ایرانی

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

عاقبت از صد هزاران تا یکی

بیش نرسیدند ان جا ز اندکی
عالمی بر مرغ می بردند راه

بیش نرسیدند سی ان جایگاه

روز عطار نیشابوری خجسته باد

*****پیام تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری *****

اول شعر سنایی و دوم شعر عطار و سوم شعر جلال الدین مولوی. این ها سه اقلیم پهناور، سه کهکشان مستقل اند کـه فضای بیکرانه شعر عرفانی پارسی و بی اغراق، شعر جهان را احاطه میکنند و درضمن کمال استقلال، سخت بـه یک دیگر وابسته اند و یک دیگر را تکمیل میکنند.
سالگرد عارف نیشابوری عطار نیشابوری خجسته باد.

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

متن شعر زهی خجسته زمانی که یار باز آید + معنی و تفسیر شعر

۲۵ فروردين سمبل شخصيت فرهنگ و هنر ايراني روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ عطار نيشابوري خجسته باد.

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

ایران به خود می بالد از این همه ی هنر و فرهنگ و ادب سالگرد عارف بزرگ عطار نیشابوری خجسته باد.

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

عطار و وصف مادر

عطار در خسرو نامه، پس از مرگ مادر، او را انسانی معنوی و اهل اشک و آه سحر و راز و نیاز شبانه می شناساند و در رثای او چنین می سُراید:

مرا گر بود اُنسی در زمانه

به مادر بود و او رفت از میانه

اگر چه «رابعه» صد تَهْمَتَن بود

و لیک او ثانی آن شیر زن بود

نه چندان است بر جانم غم او

که بتوان کرد هرگز ماتم او

بیا تا آه از این غم بر نیارم

غمش در دل کشم دم بر نیارم…

نبود او زن که مرد معنوی بود

سحر گاهان دعای او قوی بود

عجب آه سحرگاهیش بودی

ز هر آهی به حق راهیش بودی…

تو می دانی که در درد تو چون بود

که رویش هر سحر پر اشک و خون بود

تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری شاعر نام آور ایرانی*****پیام تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری *****

شعر عطار در نگاه نخستين، گاه خواننده را مي رماند؛

اما شکيبايي و قدري آمادگي روحي لازم است تا به درون اين باغ راه پيدا کنيم.

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

روز عطار نيشابوري مبارک باد

مجمعی کردند مرغان جهان

آن چه بودند آشکارا و نهان

جمله گفتند: «این زمان در روزگار

نیست خالی هیچ شهر از شهریار

محمد عطار نیشابوری

پادشاه خويش را دانسته ام

چون روم تنها چو نتوانسته ام

ليک با من گر شما همره شويد

محرم آن شاه و آن درگه شويد

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

مبارک باد بزرگداشت شاعر و عارف والاقدر محمد عطار نيشابوري

شوق او در جان ايشان کار کرد

هر يکي بي صبري بسيار کرد

عزم ره کردند و در پيش آمدند

عاشق او، دشمن خويش آمدند

محمد عطار نيشابوري

عاقبت از صد هزاران تا يکي

بيش نرسيدند آن جا ز اندکي

عالمي بر مرغ مي بردند راه

بيش نرسيدند سي آن جايگاه

روز عطار نيشابوري مبارک باد

*****پیام تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری *****

وقتي با شعر عطار انس گرفتيم، مي بينيم که در آن سوي بعضي ناهماهنگي ها،

چه منظومه منسجمي از احساس و انديشه موج مي زند.

سالگرد عطار نيشابوري مبارک باد.

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

فروردين نماد شخصيت فرهنگ و هنر ايراني روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ عطار نيشابوري مبارک باد.

تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری شاعر نام آور ایرانی

*****پیام تبریک روز بزرگداشت عطار نیشابوری *****

۲۵ فروردین روز حماسه شعر و ادب فارسی روز بزرگداشت عطار نیشابوری مبارک باد.

*****پیام تبریک روز عطار نیشابوری*****

روز فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی ازعارفان و شاعران بلندنام ادبیات فارسی‌ مبارک باد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.