اصول تغذیه سالم؛ با رعایت این ۶ اصل ساده بیشتر عمر کنید!

شاید تصمیم گرفته اید که تغذیه سالم تری داشته باشید یا شاید احساس کرده اید که زمان آن فرارسیده است تا عادت های غذایی خود را در جهت داشتن یک سبک زندگی سالم تر و نیز مدیریت وزن تغییر دهید. اما از کجا باید شروع کنید؟ این پنج اصل تغذیه سالم