حقایقی در مورد مرغ عشق که تا کنون نمیدانستید

مرغ عشق ها یکی از گونه های طوطی محسوب میشوند.این پرندگان زیبا و زیرک در 100 سال اخیر ،یکی از محبوب ترین طوطی های آفریقایی به شمار میروند. تا کنون افسانه های بیشماری در رابطه با خصوصیات رفتاری آنها نقل شده است.اگر شما هم مشتاقید راجب این…

مقاله اینترنت برای شهرهای هوشمند

اینترنت برای شهرهای هوشمند چکیده: اینترنت چیزها ((IoT باید بتواند تعداد زیادی از سیستم های انتهایی مختلف و ناهمگن را به طور شفاف و یکپارچه در نظر بگیرد، در حالیکه دسترسی آزاد به زیر مجموعه های انتخابی داده ها برای توسعه فراوانی خدمات…