چه اعمالی باعث نورانی شدن صورت می شود (مجرب ترین)

گروهی از انسان ها به دلیل انجام دادن کارهای نیک و پسندیده چهره ای نورانی دارند و به گونه ای در نزد خداوند و سایر مردم رو سفید هستند. حال باید دید این ها چه کسانی هستند و چه اعمالی انجام میدهند که چنین چهره های نورانی و پر از آرامشی دارند.

انشا درباره راستگویی، صداقت و درستکاری برای دانش آموزان

مفهوم حقیقت یک موضوع کاملا ذهنی است و از فردی به فردی دیگر متفاوت است حقیقت معمولا در تضاد با دروغ است و پایه و اساس هر رابطه ی سالمی را تشکیل میدهد. در این مطلب چند نمونه انشا زیبا و قوی در رابطه با موضوع صداقت و راست گویی را برایتان ارائه…

اسامی پادشاهان صفویه به ترتیب از قدیم

حکومت صفویان بعد از ساسانیان در ایران به وجود آمد. در این دوران مذهب ایرانیان از سنی به شیعه تغییر کرد و شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران شناخته شد. دوران صفویه از مهم ترین دوره های تاریخی به شمار می رود. اسلام در این حکومت به اوج خود رسید تا