نقاشی کودکانه روز دانش آموز | نقاشی و رنگ آمیزی روز دانش آموز برای کودکان

با فرارسیدن روز دانش آموز، دانش آموزان می توانند نقاشی هایی در این باره بکشند. در این مقاله نقاشی کودکانه روز دانش آموز فراهم شده است که می توانید از این نقاشی ها و رنگ آمیزی های زیبا استفاده کنید.

کارت الکترونیکی واکسن را چگونه بگیریم

افرادی که دو دز واکسن کرونا را دریافت کرده اند، باید با مراجعه به سامانه کارت دیجیتال واکسن کرونا برای دریافت کارت الکترونیکی واکسن اقدام کنند. اما کارت الکترونیکی واکسن را چگونه بگیریم؟ در این مقاله درباره نحوه دریافت کارت دیجیتال…