جملات زیبای عرفانی زیبا و کوتاه

در این مطلب مجموعه ای از جملات زیبای عرفانی را برایتان جمع آوری کرده ایم. امیدواریم که این جملات زیبای عرفانی بتواند برایتان انگیزه ساز باشد.برخی مواقع تاثیری که یک جمله کوتاه بر افکار انسان می گذارد خیلی بیشتر از یک کتاب است. برخی جملات زیبای عرفانی بسیار زیبا بر روح و ذهن می نشیند وذهن را در امتداد خواسته های مثبت پیش میبرد.

در کل برای عرفان تعریف خاصی نشده و هرکس به اندازه باور خود نسبت به عرفان شناخت پیدا می کند. گاهی روح انسان نیازمند یک تلنگر است تا او را در مسیری که می خواهد پیش ببرد. شاید این تلنگر سخنان بزرگان باشد.

جملات زیبای عرفانی زیبا و کوتاه

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

*****************

پیامبر اسلام می فرماید:هنگام اسایش خدا را بشناس تا در هنگام سختی تورا بشناسد.

*****************

خداوند به نور خود هرکس را بخواهد هدایت می کند.

جملات زیبای عرفانی

جملات زیبای عرفانی

یک زن زیبا «چشم»را خشنودمی کند و یک زن خوب «دل» را . اولی یک«جواهر» است و دومی یک «گنج». . . 

*****************

وقتی خدا از پشت دست‌هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

*****************

کسی که حقیقت را نمی داند ابله است. اما کسی که حقیقت را می داند و آن را انکار می کند تبهکار است .(برتولت برشت)

*****************

سخت است برای کسی که آتش گرفته توضیح بدهی که نباید بِدَوَد . . 

جملات زیبای عرفانی زیبا و کوتاه

جملات زیبای عرفانی

خدایا برای تو غیر ممکن وجود ندارد ، غیر ممکن های زندگی همه مارا ممکن کن.

*****************

زخمهای دلت را فقط به خدا بسپار خودش بهترین مرهم ها را دارد باور کن .. آرام آرام همه چیز  خوب می شـود.

*****************

با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راهی نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند فقط کافیست که بدانیم که او می بیند و می داند و می تواند.

*****************

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند و تو را همانگونه که هستی بپذیرد و عاقبت در می یابی که او از همان آغاز “خودت” بوده ای . . . (ریچارد باخ)

جملات زیبای عرفانی زیبا و کوتاه

جملات زیبای عرفانی

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید . . . (گالیله)

*****************

ایمان داشته باش که خداوند چاره ساز است.

*****************

دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت پس ، شایسته ی آرزوهایت باش

*****************

بغض هایم که بی هوا می شکند می دانم که به دادم  می رسی، می دانم که ناامید نمی کنی، دلی را که تنها امیدش تو هستی.

جملات زیبای عرفانی زیبا و کوتاه

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امید وار شوم.

آن که در جایگاه نخست است، حتماً دارای نقش نخست نیست، چه بسیار پادشاهان که از سوی وزیرانشان و چه بسیار وزرا که از سوی منشی هایشان اداره می شوند . . . (گوته)

*****************

خدای من، زندگی ام را به خودت گره بزن آن هم گره کور.

*****************

هرگز منتظر فردای خیالی نباش سهمت را از شادی های زندگی ٬ همین امروز بگیر . . .

جملات عرفانی زیبا و خاص درباره خدا

بیشعورها مدعی اند که عاشق خدا و دشمن شیطان اند در حالی که از رفتارشان انکار اولی و ارادت به دومی آشکار است . . . (بیشعوری-خاویر کرمنت)

*****************

نگویید خدا تنهاست، دلخوشم به این که با خدا هستم.

*****************

گَر وا نمیکنی گِره ای خود گِره مشو ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست . . . (صائب تبریزی)

*****************

خدایا؛ آرزویم بزرگ و دلم کوچک است. تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.