متن درباره پنجشنبه آخر سال به یاد اموات

مردم معمولا در روز های پنجشنبه برای زیارت اموات به قبرستان می روند و برای اموات خیرات می کنند، فاتحه و قرآن می خوانند، گلی برای مزار اموات می برند، قبر اموات را با آب می شویند و گلاب روی قبر می ریزند تا عطر خوبی بدهد، این کار ها باعث آرامش روح مردگان می شود. اموات همیشه منتظر آمدن خانواده خود می باشند و انتظار این را می کشند که خانواده به دیدن آن ها بروند. در پنجشنبه آخر سال هم می بینیم که همه ی خانواده ها برای ملاقات با کسانی که در بین آن ها نمی باشند می روند و برایشان طلب آمرزش می کنند. در مطالب زیر چند متن زیبا درباره آخرین پنجشنبه سال آورده شده است. آخرین پنجشنبه امسال آخرین پنجشنبه قرن نیز می باشد. با جملات زیبا درباره پنجشنبه آخر سال یه یاد اموات و درگذشتگان با ما همراه باشید.

متن و جملات زیبا درباره پنجشنبه آخر سال

متن در مورد پنجشنبه آخر سال به یاد اموات

پنجشنبه آخر سال است روزی که اموات به سمت خانواده و نزدیکان خود می آیند، اموات دستشان ازدنیا کوتاه است و محتاج این هستند که ما آن ها را یاد کنیم با فاتحه، صلوات و قرآن خواندن روحشون را شاد کنیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن دلتنگی در مورد آخرین پنجشنبه سال

پنج شنبه است و دلم تنگ شده است برای کسانی که دیگر آن ها را ندارم….پنجشنبه آخر سال است و خای خالی عزیزانمان احساس می شود….. روحشان شاد،

با فاتحه و صلوات از اموات یادی کنیم.

چرا پنجشنبه ها به قبرستان می رویم

متن درباره پنجشنبه آخر سال به یاد درگذشتگان

پنجشنبه آخر سال است، برای تمام کسانی که در بین ما نیستند فاتحه ای بفرستیم، دعاهایشان هنوز کارگشاست و یادشان همیشه همراه ما است.
روحشان شاد و یادشان گرامی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن درباره پنجشنبه آخر سال و انتظار اموات

پنجشنبه آخر سال شده است، روز شاد کردن دل کسانی که در زیر خاک در انتظارند، روز لمس خاطره ای که در ذهن داریم که با خود می گوییم چقدر دلم برایت تنگ شده است.
برای شادی روح اموات صلوات.

بیشتر بخوانید: چه دعاهایی برای آرامش روح مرده خوب است؟

متن زیبا درباره انتظار درگذشتگان در پنجشنبه آخر سال

پنجشنبه است کسانی که مهلت دنیایشان تمام شدہ در آن سوی مرزهای مرگ منتظر فاتحه ای از طرف من و تو هستند…دریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصا کسانی که حق به گردن ما دارند.

روحشان شاد

متن درباره اموات در پنجشنبه آخر سال

متنی راجع به پنجشنبه آخر سال به یاد مردگان و اموات

پنجشنبه است به یاد همه کسانی که بین ما نیستند و هیچکس نمی تواند جای خالی آن ها را در قلبمان پر کند

نثار روح پدران و مادران آسمانی و همه درگذشتگانمان

بخوانیم فاتحه و صلوات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن در مورد چشم انتظاری اموات در پنجشنبه آخر سال

پنجشنبه ای دیگر و چشم انتظاری اموات به خیرات شما خوبان، دسته گلی از صلوات و فاتحه نثار روح عزیزان کنیم یاد کنیم تا یادمان کنند
روحشان شاد و یادشان گرامی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله در مورد پنجشنبه آخر سال به یاد درگذشتگان

پنجشنبه آخر سال که می شود یاد کسانی‌ که هرگز تکرار نمی شوند و هیچ حضوری جبران نبودنشان را نمی کنند، در دلمان بیداد می کند

با هدیه فاتحه و صلوات روحشان را شاد کنیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن غمگین در مورد پنجشنبه آخر سال به یاد اموات

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ آخر سال ﺍﺳﺖ ﻭ …ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﯼ ﺩلتنگی و دل گرفتگی ﻣﯽﺩﻫﺪ …ﭼﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻰ ﺩﺭﺩﺳﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ اموات! ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻰ ﻇﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ می کنند، ﻭ ﻧﻪ ﺑا ﺣﺮﻓﻰ ﺩﻟﻰ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ می کنند! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻌ هستند. پنجشنبه آخر سال ﺍﺳﺖ، ﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ دست رﻓﺘﻪ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ یاﺩ ﻧﺒﺮﻧﺪ …

با فاتحه و صلوات برای اموات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن در مورد دلتنگی اموات در پنجشنبه آخر سال

همان روزی که دل می گیرد و اشک در چشمان جاری می شود…روزی که دل، دلتنگ می شود برای عزیزانی که در کنار ما نیستند
“روحشان شاد و یادشان گرامی”

بیشتر بدانید: ثواب خواندن زیارت عاشورا برای اموات

متن احساسی و غمگین به یاد اموات در آخرین پنجشنبه سال

اسفند که به پایان راه می رسد دیگر بوی نم باران، بوی سبزه و گل، بوی عود و اسپند،

بوی اسکناس های تا نخورده، بوی لباس های نو و بوی بهار را می شود،به خوبی احساس کرد.

در این رهگذر وقتی به پنجشنبه آخر سال می رسیم

یاد اهل قبور و چشم انتظاران جمعه آخر سال می افتیم، کسانی که که دیگر در بین ما نیستند

و در این روزهای بهاری، جایشان تا همیشه برایمان رنگ خزان دارد.

روحشان شاد باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر در مورد پنجشنبه آخر سال به یاد اموات

به قبرستان گذر کردم صباحی

‎شنیدم ناله و افغان آهی

‎شنیدم کله ای با خاک می گفت…

‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…

‎نثار روح گذشتگان صلوات و فاتحه ای بخوانیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله کوتاه درباره پنجشنبه آخر سال به یاد اموات

یادشان بخیر….

یاد همه کسانی که دیروز بودند و امروز نه، همه کسانی که پارسال رخت و لباس عید خریدند و امسال نه، همه کسانی که لحظه تحویل سال صورتشان را بوسیدیم و عید زمان را تبریک گفتیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله ای در مورد پنجشنبه آخر سال به یاد درگذشتگان

پنجشنبه ها چه خوشحال می شوند عزیزانی کـه دستشان از دنیا کوتاه اسـت و منتظر مهرتان هستند

با فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متنی به یاد درگذشتگان در مورد پنجشنبه آخر سال

پنجشنبه اسـت يادي كنيم از مسافرانى كه روزي در كنارمان بودند و اكنون فقط ياد و خاطرشان در دلمان باقي مانده است با فاتحه و صلوات و يا حتي مهرباني و كمک بـه ديگران روحشان را شاد كنيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر زیبا به یاد اموات در پنجشنبه آخر سال

چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشت
بر یکی سخت و بر دیگری راحت گذشت
روزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنی
یاد باد آن روزگارانی کـه با یاران گذشت

متن به یاد اموات

متن زیبا به یاد مردگان و اموات در پنجشنبه آخر سال

پنجشنبه است شاخه گلی بفرستیم برای کسانی که در بین ما نیستند ،یادشون همیشه با ماست و جاشون بین ما خالی می باشد

شاخه گلی به زیبایی یک فاتحه……

بیشتر بخوانید: متن عربی سر فاتحه برای اموات

شعر کوتاه درباره پنجشنبه آخر سال به یاد اموات

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم

مردن آن است که از خاطره ها محو شوم..

نثار روح عزیزان از دست رفته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن طولانی در مورد پنجشنبه آخر سال به یاد اموات

سال نو می شود، شکوفه ها شکفته می شوند و باران خنده می زند
ساز می زنند، ماهی و سبزه می خرند
من اما فقط برای تو گل می خرم
این پنجشنبه، که آخرین در این سال است
چند بغل گل اضافه می خرم
اما نه، آرام نمی شوم
جایت میان تحویل سال چه بد خالی است
نبودت در عید دیدنی ها چه بد تلخ است
نیستی و روزها بدون تو در سر من تیر می کشند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید