جملات زیبا درباره شب به انگلیسی با ترجمه فارسی مناسب کپشن و استوری

متن انگلیسی کوتاه درباره شب مناسب کپشن اینستاگرام

متن های زیبا در مورد شب به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را در ادامه بخوانید.

شب معمولاً با ناراحتی و غم آمیخته شده است. با این وجود، شما نمی‌توانید روشنایی ستارگان را بدون تاریکی ببینید و نمی‌توانید قدر روشنایی روز را پیش از تجربه‌ی تاریکی بدانید. در این مقاله، مجموعه‌ای از جملات زیبا در مورد شب به انگلیسی آورده شده است. اگر به دنبال کپشن در مورد شب به انگلیسی هستید این جملات بسیار زیبا حتما به کارتان می آید. خواندن متن درباره شب و سکوت نیز پیشنهاد می شود. با متن انگیزشی درباره شب، متن کوتاه انگلیسی درباره شب، متن انگلیسی درباره اسمان شب و … با مینویسم همراه باشید.

متن های زیبا درباره شب به انگلیسی با ترجمه

“I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.” – Stephenie Meyer

من شب را دوست دارم. بدون تاریکی، نمی‌توان ستارگان را دید – استفانی میر

متن انگلیسی زیبا درباره شب

“I have loved the stars too fondly to be fearful of the night.” – Sarah Williams

من آنچنان عاشق ستارگان هستم که نمی‌توانم از شب بترسم – سارا ویلیامز

“The darker the night, the brighter the stars, the deeper the grief, the closer is God!” – Fyodor Dostoyevsky

هر چه شب تاریک‌تر باشد، ستارگان درخشان‌تر هستند، غم و اندوه عمیق‌تر است و خدا نزدیک‌تر می‌باشد – فئودور داستایوسکی

جملات زیبا درباره شب و تاریکی به زبان انگلیسی

“It was the possibility of darkness that made the day seem so bright.” – Stephen King

این احتمال تاریکی است که باعث می‌شود روز آنقدر روشن و درخشان به نظر رسد – استفان کینگ

متن قشنگ انگلیسی در مورد شب

“Night is a time of rigor, but also of mercy. There are truths which one can see only when it’s dark” – Isaac Bashevis Singer

شب زمان سخت‌گیری و البته بخشندگی است. واقعیت‌هایی وجود دارند که تنها در تاریکی قابل دیدن هستند – ایزاک باشویس سینگر

کپشن در مورد شب به انگلیسی

“There was never a night or a problem that could defeat sunrise or hope.” – Bernard Williams

هیچ‌گاه شب یا مشکلی وجود نداشته است که بتواند طلوع خورشید یا امید را شکست دهد – برنارد ویلیامز

متن کوتاه درباره شب

“I often think that the night is more alive and more richly colored than the day.” – Vincent Van Gogh 

من اغلب فکر می‌کنم که شب زنده‌تر و پررنگ‌تر از روز است – وینسنت ون گوک

متن کوتاه انگلیسی درباره شب

“Night is a world lit by itself.” – Antonio Porchia

شب، خود روشنایی جهان است – آنتونی پورشیا

متن انگلیسی درباره ی شب

“Twilight drops her curtain down, and pins it with a star.” – Lucy Maud Montgomery

گرگ و میش، پرده‌اش را پایین می‌اندازد و آن را با یک ستاره سنجاق می‌زند – لوسی ماد مونتگومری

متن مفهومی درباره شب و غم ها

“Night is the blotting paper for many sorrows.” – Unkown

شب، کاغذ خشک‌کنی برای بسیاری از غم‌هاست – نامشخص

جمله کوتاه مفهومی در مورد اسرار شب به انگلیسی

“Night hath a thousand eyes.” – JohnLyly

شب هزاران چشم دارد – جان لی‌لی

متن انگیزشی درباره شب

“Night is the other half of life, and the better half.” – Goethe

شب، نیمه‌ی دیگری از زندگی است و اتفاقاً نیمه‌ی بهتر آن نیز می‌باشد – گوته

“The day is for honest men, the night for thieves.” – Euripedes

روز برای انسان‌های صادق است و شب برای سارقین – یورو پیدس

جمله انگلیسی درباره شب و فکر کردن

“Night is the mother of thoughts.” – JohnFlorio

شب، مادر افکار است – جان فلوریو

جمله های زیبا درباره شب به انگلیسی

“You can’t stand up to the night until you understand what’s hiding in its shadows.” – Charles De Lint

شما نمی‌توانید در برابر شب بایستید مگر آن که متوجه شوید چه چیزی در میان سایه‌ها پنهان شده است – چارلز دلینت

“The night is a skin pulled over the head of day that the day may be in torment.” – Djuna Barnes

شب پوستی است که بر سر روز کشیده شده و ممکن است روز را عذاب دهد – جونا بارنز

“Shadow owes its birth to light.” – John Gay

سایه‌ها، پیدایش خود را به نور مدیون هستند – جان گای

کپشن زیبا درباره شب و آرامش

“Night’s deepest gloom is but a calm; that soothes the weary mind: The labored days restoring balm; the comfort of mankind.” – Leigh Hunt

عمیق‌ترین دلتنگی شب چیزی جز آرامش نیست؛ آن ذهن خسته را آرام می‌کند: روزهای سخت احیا می‌یابند؛ آسایش بشر – لیخ هانت

متن درباره شب و مشکلات

“Night brings our troubles to the light, rather than banishes them.” – Seneca

شب، مشکلات ما را به جای این که دور کنند، به نور می‌آورند – سنکا

“Shadows fall on even the brightest hours.” – Bryan Waller Proctor

سایه‌ها حتی در روشن‌ترین ساعات روز به وجود می‌آیند – برایان والر پراکتور

جملات بزرگان در مورد شب

“The man who has seen the rising moon break out of the clouds at midnight has been present like an archangel at the creation of light and of the world” – Ralph Waldo Emerson

کسی که بالا آمدن ماه از میان ابرها در میانه‌ی شب را دیده است، مانند فرشته‌ای در خلق نور و جهان حضور داشته است – رالف والدو امرسون

جمله انگیزشی درباره شب به انگلیسی

“After winter comes the summer. After night comes the dawn. After every storm, there comes clear, open skies.” – Samuel Rutherford

پس از آن که زمستان، تابستان می‌آید. پس از شب، طلوع آفتاب می‌آید. پس از طوفان، آسمان باز و صاف می‌آید – ساموئل روترفورد

جمله عمیق در مورد شب

“A dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world.” – Oscar Wilde

رویاپرداز کسی است که تنها راه خود را در نور مهتاب پیدا می‌کند و مجازات او این است که طلوع آفتاب را پیش از باقی جهان ببیند – اسکار وایلد

متن زیبای انگلیسی در مورد شب 

“Night has brought to those who sleep, only dreams they can not keep.” – Enya

شب برای کسانی که می‌خوابند، رویاهایی که نمی‌توانند نگه دارند را به ارمغان می‌آورد – اینیا

کپشن انگلیسی درباره شب ها

“Night hovers all day in the boughs of the fir tree.” – Ralph Waldo Emerson

شب تمام روز در میان شاخه‌های درخت صنوبر در کمین است – رالف والدو امرسون

متن انگلیسی زیبا درباره آسمان شب

“No sight is more provocative of awe than is the night sky.” – Llewelyn Powys

هیچ منظره‌ای به اندازه‌ی آسمان شب، تحریک‌کننده نیست – لولین پوویس

ضرب المثل چینی درباره شب

“Think of your own faults the first part of the night when you are awake, and the faults of others the latter part of the night when you are asleep.” – Chinese Proverbs

به اشتباهات خود در ابتدای شب وقتی بیدار هستید و به اشتباهات دیگران در بخش بعدی از شب هنگامی که خواب هستید، فکر کنید – ضرب‌المثل چینی

متن زیبا درباره شب و ستارگان به انگلیسی با ترجمه

“The quenchless stars, so eloquently bright, untroubled sentries of the shadow’y night.” – James Montgomery

ستارگان خاموش‌شدنی، نگهبانان بی‌دغدغه و روشن شب‌های تاریک – جیمز مونتگومری

متن انگلیسی انگیزشی درباره شب

“Change always involves a dark night when everything falls apart. Yet if this period of dissolution is used to create new meaning, then chaos ends and new order emerges.” – Margaret Wheatley

تغییر همیشه شامل شب تاریکی است که در آن همه چیز به هم می‌ریزد. با این وجود، اگر این مدت زمان از انحلال برای خلق معنای جدید بکار رود، پس هرج و مرج دبه پایان می‌رسد و نظم جدیدی ظاهر می‌شود – مارگارت ویتلی

متن انگیزه بخش درباره شب ها

“Yet, behind the night, Waits for the great unborn, somewhere afar, Some white tremendous daybreak.” – Rupert Brooke

با این وجود، در پشت شب، جایی در دوردست، سپیده دم بسیار روشن منتظر تولد است -روپرت بروک

“All the glories of the sunset,In the sunrise one may see;That which others call the dawning is the night for you and me.” – Sarah Morgan & Bryan Piatt

تمام شکوه‌های غروب آفتاب را می‌توان در طلوع آفتاب نیز دید. به همین دلیل است که بسیاری می‌گویند طلوع برای من و تو شبیه به شب است – سارا مورگان و برایان پیات

“Poets say science takes away from the beauty of the stars – mere globs of gas atoms. I, too, can see the stars on a desert night, and feel them. But do I see less or more ” – Richard P. Feynman

شاعران می‌گویند علم، زیبایی ستارگان را می‌گیرد، تنها ذرات کوچکی از اتم‌های گاز. من هم می‌توانم ستارگان را در شب کویر ببینم و احساس کنم. اما آیا آن را کم و بیش می‌بینم – ریچارد پی فاینمن

جمله زیبا از پابلو نرودا در مورد شب

“And one by one the nights between our separated cities are joined to the night that unites us.” – Pablo Neruda

و یک به یک شب‌های بین شهرهای مجزا به شبی که همگی ما را با هم متحد می‌کند، متصل می‌شوند – پابلو نرودا

“Things are as they are. Looking out into it the universe at night, we make no comparisons between right and wrong stars, nor between well and badly arranged constellations.” – Alan Watts

همه چیز به همان شکلی است که وجود دارد. با نگاه کردن به جهان در شب، هیچ مقایسه‌ای بین ستارگان درست و غلط، بین صورت‌های فلکی خوب یا بد تنظیم شده صورت نمی‌گیرد – آلن واتس

متن زیبا درباره شب به زبان انگلیسی

“Every night is different, you never know what it’s going to be like. I remember every night. I don’t like to compare them.” – Lenny Kravitz

هر شب متفاوت است. شما هیچ‌گاه نمی‌دانید چه شکلی خواهد بود. من تک تک شب‌ها را به یاد دارم و دوست ندارم آن‌ها را با هم مقایسه کنم – لنی کراویتز

“Night has become painful for me. It brings to light the regrets of the day.” – Grey Livingston

شب برای من دردناک شده است. آن، روشنایی را به پشیمانی‌های روز می‌آورد – گری لیوینگستون

“Night is longer than day for those who dream and day is longer than night for those who make their dreams come true. Good Night and Sweet Dreams.” – Unkown

شب برای کسانی که رویا دارند، طولانی‌تر از روز است و روز برای کسانی که رویاهای خود را محقق می‌سازند، طولانی‌تر از شب است. شب بخیر و خواب‌های خوب ببینی – نامشخص

“Our limitations serve, our wounds serve, even our darkness can serve.” – Rachel Naomi Remen

محدودیت‌های ما بکار می‌روند، زخم‌های ما بکار می‌روند و حتی تاریکی ما نیز بکار می‌رود – راشل نائومی رمن

کپشن درباره شب به انگلیسی

“Not till the fire is dying in the grate, Look we for any kinship with the stars.” – George Meredith

تا زمانی که آتش در میله‌های آهنی از بین نرفته است، ما به دنبال خویشاوندی با ستارگان هستیم – جورج مردیت

متن عاشقانه دلتنگی و شب

“The night breeze is blowing through my hair and the soft touch reminds me of your kisses. I wish I didn’t have to miss you this much.” – Unkown

نسیم شب در میان موهای من می‌وزد و نوازش نرم آن مرا به یاد بوسه‌های تو می‌اندازد. ای کاش اینقدر دلم برایت تنگ نمی‌شد – نامشخص

جمله کوتاه انگیزشی انگلیسی درباره شب

“The longest way must have its close – the gloomiest night will wear on to a morning.” – Harriet Beecher Stowe 

طولانی‌ترین راه باید نزدیک باشد – غم‌انگیزترین شب تا صبح می‌گذرد – هریت بیچر استو 

“Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night.” – Edgar Allan Poe

کسانی که در روز رویاپردازی می‌کنند، از چیزهای بیشتری نسبت به افرادی که تنها در شب رویاپردازی می‌کنند، خبر دارند – ادگار آلن پوئه

جمله زیبا از گاندی درباره شب

“Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when I wake up, I am reborn.” – Mahatma Gandhi

هر شب وقتی به خواب می‌روم، می میرم. و صبح بعدی، وقتی از خواب بیدار می‌شوم، بار دیگر متولد می‌شوم – ماهاتما گاندی

“The night is the hardest time to be alive and 4am knows all my secrets.” – Poppy Z. Brite

شب، سخت‌ترین زمان برای زنده ماندن است و 4 صبح تمام رازهای مرا می‌داند – پاپی زد برایت

“She wanted none of those days to end, and it was always with disappointment that she watched the darkness stride forward.” – Markus Zusak

 او نمی‌خواست هیچ یک از آن روزها به پایان برسند و او همیشه با ناامیدی به تاریکی نگاه می‌کرد – مارکوس زوساک

“Some nights are made for torture, or reflection, or the savoring of loneliness.” – Poppy Z.Brite

برخی از شب‌ها برای عذاب کشیدن یا تامل یا لذت بردن از تنهایی ساخته شده‌اند – پاپی زد برایت

متن زیبای انگلیسی درباره شب بیداری

“That’s the advantage of insomnia. People who go to be early always complain that the night is too short, but for those of us who stay up all night, it can feel as long as a lifetime. You get a lot done.” – Banana Yoshimoto

بی‌خوابی دارای یک مزیت است. کسانی که زود می‌خوابند، همیشه از کوتاه بودن شب شکایت می‌کنند. اما برای انسان‌هایی که تمام شب را بیدار می‌مانند، به اندازه یک عمر طولانی به نظر می‌رسد. شما کارهای زیادی را انجام می‌دهید – بنانا یوشیموتو

جمله زیبا در مورد شب و ماه

“The moon will guide you through the night with her brightness, but she will always dwell in the darkness, in order to be seen.” – Shannon L. Alder

ماه با درخشش و روشنایی خود، شما را در طول شب هدایت می‌کند اما همیشه برای دیده شدن در تاریکی باقی می‌ماند – شنون ال آلدر

“All shadows of clouds the sun cannot hide like the moon cannot stop oceanic tide; but a hidden star can still be smiling at night’s black spell on darkness, beguiling.” – Munia Khan

خورشید نمی‌تواند تمام سایه‌های ابرها را پنهان کند همانطور که ماه نمی‌تواند جذر و مد اقیانوس را متوقف کند. اما یک ستاره‌ی پنهان هنوز می‌تواند در تاریکی و سیاهی شب لبخند بزند – مونیا خان

 

متن ادبی زیبا درباره شب به انگلیسی

“And the night shall be filled with music, and the cares, that infest the day, shall fold their tents like the Arabs, and silently steal away.” – Henry Wadsworth Longfellow

و شب باید با موسیقی پر شود و توجهاتی که روز را آزار می‌دهند، باید چادرهای خود را مانند اعراب جمع کنند و در سکوت بروند – هنری وادزورث لانگ فلو

“No one but Night, with tears on her dark face, watches beside me in this windy place.” – Edna St. Vincent Millay

هیچ کس جز شب با اشک‌هایی بر روی صورت تیره‌اش، در کنار من در این مکان طوفانی نظاره‌گر نیست – ادنا سنت وینسنت میلی

“Whoever thinks of going to bed before twelve o’clock is a scoundrel.” – Samuel Johnson

هر کسی که به فکر خوابیدن پیش از ساعت 12 است، آدم رذل و پستی است – ساموئل جانسون

“This is the ending. Now not day only shall be beloved, but night too shall be beautiful and blessed and all its fear pass away.” – J.R.R. Tolkien

این پایان راه است. اکنون نه تنها باید روز را دوست داشت بلکه شب نیز زیبا و مبارک خواهد بود و تمام ترس‌ از آن باید از بین برود – جی آر آر تالکین

“That’s because it’s from the night, and the night keeps secrets.” – Maggie Stiefvater

این بدان خاطر است که از شب می‌آید و شب تمام رازها را نگه می‌دارد – مگی استیفواتر

“There is a loveliness to life that does not fade. Even in the terrors of the night, there is a tendency toward grace that does not fail us.” – Robert Goolrick

عشق به زندگی وجود دارد که از بین نمی‌رود. حتی در وحشت شبانه، تمایلی به سمت شکوه وجود دارد که ما را درمانده نمی‌سازد – رابرت گورلیک

جمله فلسفی درباه شب و تاریکی

“The nearer the dawn the darker the night.” – Henry Wadsworth

هر چه طلوع آفتاب نزدیک‌تر باشد، شب تاریک‌تر می‌شود – هنری وادزورث

“It looked as if a night of dark intent was coming, and not only a night, an age. Someone had better be prepared for rage.” – Robert Frost

این طور به نظر می‌رسید که گویا شب تاریکی در راه بود و نه تنها یک شب بلکه یک عمر. بهتر است برای خشم آماده شد – رابرت فراست

“A cool breeze stirred my hair at that moment, as the night wind began to come down from the hills, but it felt like a breath from another world.” – Francis Marion Crawford

یک نسیم خنک در آن لحظه در میان موهایم وزید، همانطور که باد شب شروع به وزیدن از تپه‌ها کرد اما به نظر می‌رسید که نفسی از دنیای دیگری در حال وزیدن است -فرانسیس ماریون کروفورد

“Television knows no night. It is perpetual day. TV embodies our fear of the dark, of night, of the other side of things.” – Jean Baudrillard

تلویزیون، شب را نمی‌شناسد. آن یک روز همیشگی است. تلویزیون، ترس ما از تاریکی، شب و طرف دیگر مسائل را مجسم می کند – جین بودریار

“Hope is a helium balloon. It is a wish lantern set out into the dark sky of night.” – Sharon Weil

امید مانند یک بادکنک هلیومی است. آن مانند فانوس آرزوها در آسمان تاریک شب است – شارون ویل

“Every star was once darker than the night, before it awoke.” – Dejan Stojanovic

 هر ستاره‌ای پیش از بیدار شدن، یک بار تاریک‌تر از شب بوده است – دژان استویا نوویچ

“The dawn of beauty always comes after night.” – Sorin Cerin

طلوع زیبایی همیشه پس از شب می‌آید – سورین سرین

جملات معروف انگلیسی راجع به شب

“The night has a thousand eyes and the day but one yet the light of the bright world dies with the dying sun.” – Francis William Bourdillon

شب هزاران چشم ولی روز تنها یک چشم دارد. با این وجود، روشنایی جهان روشن با غروب خورشید از بین می‌رود – فرانسیس ویلیام بوردییان 

“The night hath been to me a more familiar face than that of man; and in her starry shade of dim and solitary loveliness I learned the language of another world.” – Lord Byron

 شب برای من چهره‌ی آشناتری نسبت به انسان دارد. و در سایه‌ی پرستاره‌ی آن، زبان جهان دیگر را آموختم – لرد بیرون

“The day is done, and the darkness falls from the wings of night, as a feather is wafted downward from an eagle in his flight.” – Henry Wadsworth Longfellow

روز به پایان رسیده است و تاریکی بر بال‌های شب فرود می‌آید، همانطور که پری از عقاب در حال پرواز به سمت پایین می‌افتد – هنری ودزورث لانگ فلو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.