مرور رده

موفقیت شغلی و تحصیلی

مقایسه آزمون دولینگو با آیلتس و تافل

آزمون‌های مهارت زبان انگلیسی فاکتورهای مهمی در فرآیند تحصیل در خارج از کشور هستند و اخیراً جایگزین‌ های مختلفی برای تافل، آیلتس مانند ولینگو و غیره در دسترس بوده است. در حالی که این آزمون ‌ها به همان هدف، یعنی ارزیابی سطح مهارت زبان