کاریکاتور افراد معروف ایرانی و جهان

برگزیده ای از کاریکاتور افراد معروف در این مجموعه برایتان گردآوری شده است. کاریکاتور هنری است در نقاشی که تصاویر تشخاص و یا اشیا را با توجه به صفات بارز به شکلی اغراق آمیز و غیر طبیعی ترسیم می کند. در کل کاریکاتور هنری است که تصویر را به منظور هجو کردن و مضحک کردن شی یا فرد به کار میرود.

این مبالغه کردن بر سوژه باید به صورت سنجیده و هوشمندانه باشد. برخی از تصاویر کاریکاتور برای خنداندن کشیده می شود اما در مسایل سیاسی علاوه بر خنداندن بیننده، معنای ثانویه عمیق نیز دارد. کاریکاتور در ادبیات معنای مسخره و هجو آمیز دارد که اشخاص را به صورت اغراق آمیز توصیف می کند.

برخی معتقدند که هنر کاریکاتور قبل از  روزنامه‌نگاری و حتی قبل از اختراع صنعت چاپ مرسوم بوده است. قرن‌ها پیش از این که اصطلاحات کاریکاتور،کارتون (یا هر عنوانی که در زبان‌های مختلف به آن داده شده) اختراع شود، این هنر در عصر باستان وجود داشته است. در جوامع امروزی هنرمندان این عرصه با اغراق آمیز کردن چهره های سیاسی به نوعی اعتراض خود را نشان می دهند.و یا حمایت خودشان را از قشر خاصی اعلام می کنند. کاریکاتور اشخاص معروف برای بیشتر افراد جامعه نیز جذاب است.

کاریکاتور افراد معروف ایرانی و جهان

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور  های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور های  افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور  های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

کاریکاتور اشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

تصویر کاریکاتور های افراد معروف

کاریکاتور افراد معروف

نقاشی کاریکاتوراشخاص معروف

کاریکاتور افراد معروف

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.