مرور برچسب

آرایش چشم

ابزار ضروری آرایش چشم

آرایش چشم‌ها در متمایز نشان دادن حالت چهره تاثیر بسزایی دارد و استفاده اصولی از ابزارهای آرایش چشم به زیباتر شدن میکاپ صورت کمک می‌کند. برای این که بتوانید چشم‌هایتان را طبیعی آرایش کنید و بابت ریزش و پخش شدن مواد آرایشی در اطراف چشم‌ها