خانه موضوعات آرزوهای سال جدید

موضوعات: آرزوهای سال جدید

تبریک سال نو به خواهر

تبریک سال نو به خواهر (رسمی و طنز)

شیرین‌ترین رابطه‌ی روی زمین زمانی شکل می‌گیرد که فرد شانس داشتن یک خواهر را پیدا می‌کند. داشتن خواهر بزرگ‌تر یا کوچک‌تر، نعمت محسوب می‌شود....