خانه موضوعات آزادی بیان

موضوعات: آزادی بیان

حذف و سانسور محتوا و سرکوب آزادی بیان توسط شبکه های اجتماعی

۱۰ نمونه حذف و سانسور محتوا و سرکوب آزادی بیان توسط شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی محلی برای به اشتراک گذاشتن آزاد عقاید است با این حال برخی شبکه های اجتماعی معروف و محبوب مانند توییتر، فیسبوک،...