خانه موضوعات آزمون پزشکی

موضوعات: آزمون پزشکی

زمان ثبت نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی ۹۸ – ۹۹

آزمون لیسانس به پزشکی یک فرصت مقتنم برای علاقه مندان به رشته پزشکی است که جزء فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی گروه آزمایشی رياضی و...