خانه موضوعات آسمان خراش

موضوعات: آسمان خراش

بلند ترین آسمان خراش های جهان

۱۵ مورد از بلند ترین آسمان خراش های جهان

برای حدود نیم قرن، از سال 1931 تا سال 1972، ساختمان Empire State با ارتفاع 1454 فوت (حدود 443 متر)، عنوان بلندترین ساختمان جهان...