مرور برچسب

آسمان خراش

۱۵ مورد از بلند ترین آسمان خراش های جهان

برای حدود نیم قرن، از سال 1931 تا سال 1972، ساختمان Empire State با ارتفاع 1454 فوت (حدود 443 متر)، عنوان بلندترین ساختمان جهان را به خود اختصاص داده بود. از زمان تا امروزه، جهان در رتبه بندی بلندترین سازه های ساخته ی دست بشر شاهد تغییرات…