خانه موضوعات آلزایمر

موضوعات: آلزایمر

برای جلوگیری از بیماری آلزایمر چه کاری می توانید انجام دهید؟

راههای جلوگیری از پیشرفت آلزایمر بیماری آلزایمر، شایع ترین شکل زوال عقل، با تجمع دو نوع پروتئین در مغز: تنگ (تئو) و پلاک (آمیلوئید بتا)...