خانه موضوعات آموزش جستجو

موضوعات: آموزش جستجو

دانلود فایل با فرمت دلخواه

چگونه در گوگل فایل هایی با فرمت یا پسوند دلخواه پیدا کنیم

اطلاعات موجود در گوگل بسیار گسترده و نامحدود می باشد و با جستجو یک جمله در گوگل چندین صفحه مربوط به آن برای شما...
جستجوی تصاویر با اندازه خاص

نحوه جستجوی تصاویر در Google با اندازه مشخص و دلخواه

یکی از عمده کاربرد های گوگل دانلود فیلم و عکس است اما از آنجایی که این موارد در گوگل، در حجم و اندازه های...