خانه موضوعات آموزش جیمل

موضوعات: آموزش جیمل

تنظیم کد تأیید دو مرحله ای در جیمیل

نحوه تنظیم تأیید صحت دو مرحله ای در جیمیل

تنظیم تأیید دو مرحله ای در جیمیل یک لایه امنیتی اضافی است که می توانید به حساب جیمیل خود اضافه کنید. هنگامی که این...