خانه موضوعات آموزش صحیح نشستن روی صندلی

موضوعات: آموزش صحیح نشستن روی صندلی

صحیح نشستن پشت کامپیوتر

آموزش طرز نشستن صحیح پشت کامپیوتر و برای مدت طولانی

نشستن طولانی مدت روی صندلی در محیط اداره، دانشگاه، مدرسه و ... باعث ایجاد کمر درد می شود و فشار زیادی به ستون فقرات...