مرور برچسب

آموزش های آیفون

نحوه کلیک راست در گوشی (آموزش بسیار ساده)

راست کلیک کردن در گوشی با آنچه شما از طریق موس در کامپیوتر انجام می دهید، کمی فرق دارد. اما کار چندان دشواری نیست و می توانید در عرض چند ثانیه انجام آن را یاد بگیرید.  نحوه راست کلیک کردن در گوشی های آیفون راست کلیک در گوشی می تواند