مرور برچسب

آپدیت های تلگرام

ویژگی آپدیت جدید تلگرام در نسخه ۵.۹ و قبل از آن

پیام رسان تلگرام یکی از شبکه های اجتماعی محبوب و پرکاربر است که علی رغم اینکه در کشور ایران تحریم می باشد هنوز هم بیشترین میزان کاربر در بین سایر پیام رسان های داخلی و خارجی را داراست. تلگرام در هر بار آپدیت خود ویژگی های جالب و جذابی ارائه…