مرور برچسب

آیات

حدیث ثقلین چیست (متن عربی، ترجمه و پیام حدیث ثقلین)

ممکن است بخواهید بدانید حدیث ثقلین در چه مورد است و یا به دنبال متن حدیث ثقلین باشید. در این مطلب متن و ترجمه حدیث ثقلین، زمان نزول حدیث ثقلین، محتوای حدیث ثقلین و اینکه بطور کلی از حدیث ثقلین چه میفهمیم را با شما به اشتراک گذاشته ایم.