خانه موضوعات اختلالات شخصیتی

موضوعات: اختلالات شخصیتی

راهکارهای غلبه بر خودسرزنشگری

راهکارهای غلبه بر خودسرزنشگری، چرا خود را سرزنش می کنیم؟

برای اکثریت ما پیش آمده که بارها بابت یک اتفاق، حادثه و یا شکست خودمان را مقصر دانسته و سرزنش کرده ایم. گاهی در...
رهایی از چسبندگی عاطفی و وابستگی عاطفی ناسالم

راه رهایی از چسبندگی عاطفی و وابستگی های ناسالم چیست؟

چسبندگی عاطفی چیست؟ چه تبعاتی دارد؟ چه دلایلی دارد؟ آیا راهی برای رهایی از چسبندگی عاطفی وجود دارد؟ خیلی از افراد وجود دارند که...
آیا درمان اختلال شخصیت خودشیفته ممکن است؟ آیا خودشیفتگی درمان می شود؟

آیا درمان اختلال شخصیت خودشیفته ممکن است؟ آیا خودشیفتگی درمان دارد؟

شاید بارها در زندگی خود با افرادی که به قول عموم ازخود مچکر یا ازخودراضی یا خودپسند هستند مواجه شده باشید. برای درمان اختلال...