مرور برچسب

اختلالات شخصیتی

راهکارهای غلبه بر خودسرزنشگری، چرا خود را سرزنش می کنیم؟

برای اکثریت ما پیش آمده که بارها بابت یک اتفاق، حادثه و یا شکست خودمان را مقصر دانسته و سرزنش کرده ایم. گاهی در یک اتفاق و یا حادثه ای نامطلوب ما واقعا مقصر هستیم و طبیعیست که بخاطر سهمی که در ایجاد آن مسئله داشته ایم تا اندازه ای ناراحت…

راه رهایی از چسبندگی عاطفی و وابستگی های ناسالم چیست؟

چسبندگی عاطفی چیست؟ چه تبعاتی دارد؟ چه دلایلی دارد؟ آیا راهی برای رهایی از چسبندگی عاطفی وجود دارد؟ خیلی از افراد وجود دارند که با این مشکل در روابط عاطفی خود مواجه هستند و دائما در عذابند اما نمی‌دانند چرا. از کوچکترین مسائل در روابط عاطفی…

آیا درمان اختلال شخصیت خودشیفته ممکن است؟ آیا خودشیفتگی درمان دارد؟

شاید بارها در زندگی خود با افرادی که به قول عموم ازخود مچکر یا ازخودراضی یا خودپسند هستند مواجه شده باشید. برای درمان اختلال شخصیت خودشیفته ابتدا باید آن را بشناسیم و برای شناخت آن باید بتوانیم مرز بین خود دوست داری و عزت نفس با خودشیفتگی…