خانه موضوعات ارسال پست در وردپرس

موضوعات: ارسال پست در وردپرس

نحوه ارسال یک پست مهم در وردپرس با WP Smiley

نحوه ارسال یک پست مهم در وردپرس با WP Smiley + (دانلود)

مراحل 1) دانلود: http://downloads.wordpress.org/plugin/wp-sticky.1.50.zip http://downloads.wordpress.org/plugin/wp-sticky.1.31.zip http://downloads.wordpress.org/plugin/wp-sticky.1.10.zip 2) پوشه wp-content / plugins را باز کنید 3) آن را در پوشه قرار دهید: wp-sticky 4) پلاگین WP-Sticky را فعال کنید 5) به داشبورد بروید...