خانه موضوعات اسامی دانشمندان بزرگ جهان

موضوعات: اسامی دانشمندان بزرگ جهان

اسامی دانشمندان بزرگ جهان را میتوانید در این بخش به همراه بیوگرافی آنها تماشا نمایید . دانشمندانی که تحولی در دنیا ایجاد کردند اعم از دانشمندان ایرانی و خارجی ، دکتران و مختران و اندیشمندان و نظزیه پردازان بزرگ دنیا .

جیمز پارکیسون

دکتر جیمز پارکیسون

بیوگرافی دکتر جیمز پارکیسون جیمز پارکینسون (james parkinson) متولد 11 آپریل 1755 و زمان فوت 21 دسامبر 1824 وی در سن 69 سالگی فوت کرد...