مرور برچسب

اسنپ

اسنپ یا تپسی یا ماکسیم؛ کدام بهتر است؟

استفاده از تاکسی های اینترنتی برای حمل و نقل درون و یا بیرون شهری بسیار متداول و مرسوم است اما ممکن است برای انتخاب بین آن ها مردد شوید. چه به عنوان مسافر و چه به عنوان راننده ممکن است این سوال برایتان بوجود بیاید که اسنپ یا تپسی یا ماکسیم،…