مرور برچسب

اسکنر

اسکنر مغز جدید به بیماران اجازه می دهد برای اولین بار به صورت آزاد حرکت کنند

محققان مرکز مركز تصویربرداری سرپرت منسفیلد، دانشگاه ناتینگهام و مرکز نوركاموروم عكاس انسانی UCL، نسل جدیدی از اسكنر مغز را كه می تواند به عنوان كلیسری پوشانده شود به بیمار اجازه می دهد تا به طور طبیعی در حال حرکت باشد. این بخشی از یک…