مرور برچسب

اشتیاق

۱۵ نکته برای هدایت شور و اشتیاق به عمل کردن

کارافرینان همیشه ، نظریه های بسیار زیاد و بزرگی نسبت به چیز هایی که به ان اشتیاق دارند ، را دارا میباشند . البته این چالش کشیدن و هدایت آن شور و شوق در یک برنامه عملی برای تحقق بخشیدن به این نظریه می باشد . به عنوان یک حرفه ای پر فعالیت…