مرور برچسب

اصطکاک

نکاتی جالب در مورد مزایا و معایب اصطکاک

اصطکاک یک ضرورت برای انسان است. اگر شما به اطراف نگاه کنید و فقط کمی از مغز خود استفاده کنید، اصطکاک را در نقش خود پیدا خواهید کرد. بنابراین در اینجا به برخی از مزایا و معایب اصطکاک در زندگی روزمره اشاره.می کنم. مزایا اصطکاک نقش حیاتی در…