مرور برچسب

اعدام

چه کشور هایی از روش اعدام در ملاء عام برای مجازات خاطیان استفاده می کنند

طبق سازمان عفو عمومی بین الملل ، کشور های زیر هنوز از روش اعدام در ملاء عام استفاده  می کنند. اگرچه مجازات از طریق اعدام در طول تاریخ پیشینه ای دور و دراز دارد اما در اکثر مناطق اعدام نوعی مجازات است که از از نظر اجتماعی مورد قبول…