خانه موضوعات افزایش قد

موضوعات: افزایش قد

افزایش قد کودک

چگونه کودکان و نوجوانان قد بلند شوند ؟

  در حالی که مراقبت خوب از بدن ممکن است به شما در افزایش قد کمک کند ، قد شما بیشتر توسط ژنتیک شما تعیین...