خانه موضوعات افشین مقدم

موضوعات: افشین مقدم

دانلود آهنگ چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون با صدای افشین مقدم

دانلود آهنگ چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون با صدای افشین مقدم

«دانلود آهنگ چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون با صدای افشین مقدم» زمستون تن عریون باغچه چون بیابون... حسین آهنیان مقدم، مشهور به افشین مقدم...
مجموعه ای زیبا از شعر درباره زمستان مناسب برای استوری و پست های زمستانی

مجموعه ای زیبا از شعر درباره زمستان مناسب برای استوری و پست های زمستانی

»مجموعه ای زیبا از شعر درباره زمستان مناسب برای استوری و پست های زمستانی« در این پست اشعار زیبا درباره فصل زمستان از شاعران بزرگ...