مرور برچسب

اقیانوس

کم عمق ترین اقیانوس جهان کجاست؟

از میان پنج اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس منجمد شمالی به عنوان کوچکترین و کم عمق ترین اقیانوس جهان رده بندی شده است. سازمان بین المللی هیدروگرافیک آن را به عنوان یک اقیانوس زده بندی کرده است، اما برخی از اقیانوس شناسان آن را به عنوان خور یا…

معرفی ۲۰ نوع کوسه ها ی آکواریومی و خطرناک به همراه تصاویر

کوسه ها جزء آبزیان زیبا هستند که سلاطین اقیانوس ها می باشند. در ادامه این مطلب می توانید با 20 نوع کوسه های خطرناک و آکواریومی آشنا شوید. از میان هزاران ماهی موجود در اقیانوس ها و دریاها حدود 385 گونه از ماهی ها به کوسه ها تعلق دارد. جالب…

چه تعداد ماهی در اقیانوس زندگی می کنند؟

بر طبق بهترین برآوردهای علمی، در حال حاضر 3500000000000(3.5 تریلیون) ماهی در اقیانوس زندگی می کنند. چه تعداد ماهی در اقیانوس زندگی می کنند؟ بهترین برآوردهای علمی رقم 3500000000000 را برای این پرسش ارائه کرده اند. شمارش تعداد ماهی…